annonse

Synspunkt | Forurensning og påstått forurensning

Oppdretts-Trafikklys
Oppdretts-Trafikklys: Organisasjonene mener Fiskeridepartmentet verken forvalter oppdrettsindustri eller villaksressursene bærekraftig, slik Stortinget har forutsatt, heter det i ei pressemelding. Arkivfoto (Foto: Hilde Jørgensen
)

All forurensing som havner i sjøen er uheldig, skriver artikkelforfatteren.

  • Lesernes Mening

Oddmund Enoksen har definert hva som er forurensing fra åpne oppdrettsanlegg: «Hvis disse utslippa fra feskeoppdrett er til skade eller ulempe, er det grunnlag for å betegne dem som forurensning», skriver Oddmund Enoksen. Utmerket!

Da er vi jo enige! Oddmund og jeg. Han hevder videre at jeg er fortørna over fiskeskiten fra et åpent anlegg, men jeg vil gjerne korrigere jurist Enoksen med at det ikke bare er fekaliene som gjør meg betenkt.

All forurensing som havner i sjøen er uheldig. Fôrspill, gift for å hindre groing på nøter og utstyr, middel for å ta livet av lakselus og vaske- og desinfeksjonsmidler havner også ofte i sjøen etter bruk. Genetisk forurensing er videre en konstant trussel mot lokale laksestammer der det er åpne oppdrettsanlegg. Vi må heller ikke overse plagene med støy og den visuelle forurensingen som beboerne i nærheten av anlegg blir utsatt for.

Målet må være at lakseoppdretterne, i likhet med bøndene på land, samler opp avfallsstoffene og deponerer dem, eller om mulig lar dem gå inn i produksjonen, istedenfor å spe dem ut i sjøen, slik at de blir så fortynnet at de blir vanskelig å påvise.

Det som virkelig gjør meg fortørna, Oddmund Enoksen, er imidlertid at laksenæringa ikke produserer noen verdens ting. Tvert imot. Det brukes tre ganger så mye høgverdig protein i laksefôret som det som vi finner igjen i kjøttet på laksen!

Tor Ottesen

annonse