annonse

Synspunkt: Hvem er ansvarlig for våre tap på masseuttaket?

1460107812228.jpg
Brattåsen masseuttak (Foto: )

«Spørsmål til kommunens politikere: Hvem står ansvarlig når utvidelsen av masseuttaket fører til at jeg – og alle Hadselhamns innbyggere – til sammen vil tape mange millioner kroner?» skriver Teresa Grøtan.

  • Lesernes Mening

Åpent brev til politikerne i Hadsel kommunestyre

Påsken 2015 hadde jeg og familien min vår aller første påskeferie i Hadselhamn i egen hytte. Byggetillatelsen hadde vi fått fra Hadsel kommune i 2014. I mai 2015 fikk vi brev fra kommunen om at det var planlagt å ta ut 900.000 kubikk masse i Brattåsen, like ovenfor hytta vår. Fram til den tid fantes det bare ett vedtak fra kommunen om masseuttaket: å legge det ned, å rydde opp og beplante området.

Om noen år kommer jeg til å arve naboeiendommen der jeg selv har vokst opp. Sammen med den arver jeg et større lån som mine foreldre tok opp for å hjelpe meg med hyttebyggingen. Nå tyder mye på at mine foreldres hus og eiendom ikke vil være mulig å selge. Eiendomsmegler Per Elvenes i DNB skrev i en e-post til Sissa Grøtan den 30.09.15: «Dersom aktiviteten blir som planlagt vil jeg tro at muligheten for å få solgt eiendommer som blir utsatt for støy og støvplager blir lik null.»

Vi vil sitte igjen med en gjeld som vi ikke vil ha økonomi til å løse inn. Resultatet kan i verste fall bli at jeg mister hytta – en hytte som ble bygget på et tidspunkt jeg ikke kunne vite om kommunens planer.

Saken per i dag er at jeg også driver næringsvirksomhet i Hadselhamn. Jeg leier ut hytta til turister når vi ikke er der selv. Når masseuttaket utvides, kan jeg ikke lenger leie ut og risikere klager og problemer med misfornøyde turister. Alt i dag er usikkerheten om hva turister kan utsettes for er svært ubehagelig.

Spørsmål til kommunens politikere: Hvem står ansvarlig når utvidelsen av masseuttaket fører til at jeg – og alle Hadselhamns innbyggere – til sammen vil tape mange millioner kroner?

Mitt neste spørsmål til politikerne handler om saksgangen i kommunen.

Hvem i Hadsel kommune ga Hadsel maskin ved daglig leder Espen Jenssen lovnad om å få drive masseuttak før det fantes:

1. konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning

2. avtale med grunneier OVF

3. godkjent reguleringsplan i kommunen eller driftskonsesjon og driftsplan etter mineralloven?

I en journalført e-post til Idunn Kjølle i Direktoratet for mineralforvaltning 15. juni 2015 skriver Espen Jenssen:

«Grunneierne og politikerne bestemte seg for at massetaket i Hadsel skulle ligge der, og kjørte prosessen videre med at vi skulle søke om utvidelse i den nye arealplanen som ble ferdig våren 2014.»

Og i en artikkel i VA 27.04.2013 uttaler han:

«– For at det skulle kunne være driftsverdig, måtte det kunne drives i flere år, og ikke bare til 2009 som det blir hevdet. For at vi skulle investere i massetaket, så måtte vi være sikre på at vi kunne ha det i mange år fremover, sier Espen Jenssen.»

Hvordan kunne Hadsel maskin i 2013 være sikre på at de kunne drive i mange år framover?

Og hvorfor uttalte daværende ordfører i Hadsel kommune, Kjell-Børge Freiberg, på et møte i Hadselhamn den 28.08.2015 at kommunen ville komme i en «vanskelig stilling» om ikke reguleringsplanen ble godkjent? Og at arealplanen var «ufravikelig»?

I 2014 kontaktet sivilombudsmannen Hadsel kommune der han konkluderte med at masseuttaket i Brattåsen har pågått uten godkjent reguleringsplan eller driftskonsesjon og driftsplan etter mineralloven, og at dette var i strid med plan- og bygningsloven.

For å oppsummere mine spørsmål:

1. Hvem er ansvarlig for det kommende verditapet på eiendommer i Hadselhamn?

2. Forklar hvordan Hadsel maskin kunne være sikre på å få drive i mange år framover før det fantes driftskonsesjon fra Dirmin, før det fantes en arealplan, før det fantes avtale med OVF og før det fantes en reguleringsplan.

Jeg ber Hadsels kommunepolitikere om svar.

Teresa Grøtan

annonse