annonse

Synspunkt | Kjempenhøy og boligkostnader

:
: Kjempenhøy omsorgsboliger (Foto: Roger Vagle)

  • Lesernes Mening

Min datter fikk etter fylte 18 år tildelt omsorgsleilighet av Sortland kommune i Kjempenhøy, der hun vinteren 2015 flyttet inn. Boligen som ble bygget i 2008 er både kjekk og grei med et omsorgspersonale som er veldig dyktig og flinke, medarbeidere står på for å ivareta beboerne på en fin og flott måte.

Ved innflytting hadde hun en husleie på kr 10.815 og bostøtte fra Husbanken på kr 3.097 per måned. Reglene for bostøtte ble lagt om slik at hun nå etter de nye reglene ikke har krav på utbetaling derfra. For tiden har hun nå en månedlig husleie på kr 11.679 og en bostøtte fra kommunen redusert til 449 kroner. Utbetaling fra NAV er 18.080 kroner i måneden fratrukket skatt.

Inntekten hun har til rådighet skal gå til dekning av livsopphold så som husleie, omsorg, strøm, oppvarming, egenandeler til legebesøk, forsikring, reise og mat etc. Rema 1000, Coop Extra er jo «billig», så da så. Bare husleien utgjør 64 prosent av inntekten.

Kommunen tar inn ca. 1.000.000 kroner i året (7 beboere x kr. 12.000 x 12 mnd.). «Inntektene» fra de som bor der har siden oppstart (2008) generert mange penger. Finansieringsmodellen for driftskostnadene stiller jeg store spørsmålstegn ved, den tar i alle fall ikke sosiale hensyn. Sortland kommune har en plikt til å ta vare på funksjonshemmende slik at de også kan leve et verdig liv også med hensyn til økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak

Saksfremlegget fra rådmann til driftsutvalget var iskaldt og ufølsomt og uten tanke for bo- og levekostnader for beboerne. La gå at rådmann bare gjør sin jobb ut fra et byråkratisk og forretningsmessig ståsted, men sosiale hensyn er det vanskelig å lese ut av forslaget til vedtak for driftsutvalget.

Dette kunne ha vært gjort mye bedre av administrasjonen dersom en har tenkt litt annerledes. Deres løsning er: Vi lar det bli som det er, intet nytt med andre ord.

Så til den politiske behandlingen

Ved behandlingen i driftsutvalget skulle man da tro at representantene der hadde en viss sosial følelse for beboerne av Kjempenhøy. Utvalgets endelige vedtak viser meg at sosiale hensyn ved politisk behandling har liten verdi, og jeg stiller meg undrende til SVs og APs stemmegivning.

All honnør til Rødt som ser og forstår problemstillingen, har vilje til å gjøre noe, samt ønsker å finne en løsning, deres forslag fikk kun én stemme (sin egen).

Det er blitt hevdet at alle skal behandles likt «her på berget» og at ulik behandling kan skape presedens med henhold til andre grupper, (en edel tanke!), men beboerne har ikke lik behandling fra Sortland kommune. De er sosiale og fine folk som kan behandles særskilt om viljen er tilstede og en har litt omtanke for grupper som ikke er gitt noe valg av sitt bosted.

For folk flest der 64 prosent av inntekten går til boutgifter må de velge mellom enten å selge boligen, refinansiere lån eller flytte til billigere alternative, men de har i det minste et valg. Sosialkontoret kan jo i noen grad være en løsning, dersom en vet hvor kontoret er og ikke mist kan bevege seg dit for å be om almisse fra det offentlige.

Den høye husleia er forhold som vi pårørende har tatt opp en rekke ganger uten å få noe gehør verken hos kommunal administrasjon eller våre lokale politikere, vi taler for døve ører.

Det betviles ikke at byggekostnader ved oppføring i 2008 ble høye. Hva dette skyldes vet ikke jeg. Driftskostnader kontra husleie er en ting, men det å basere en bokostnad per leietaker som ikke tar hensyn til hvem som skal bo i omsorgsboligen eller deres inntekt, er i dette tilfelle lite tillitsvekkende og mangler enhver etikk og moral.

Hva gjør vi som foreldre? Vi lager porsjonsmiddager, betaler regninger og gir ellers økonomisk støtte slik at «kabalen skal gå opp». Vi vil presisere at Kjempenhøy er en fin plass og bo i, og et fantastisk personale, men alt for dyrt for de som har sitt hjem der.

Det som er skrevet her er med utgangspunkt i min datters økonomi, men for høye utgifter til bopel gjelder alle, og utgiftene er sikker noenlunde lik for de andre som bor der.

Synes våre folkevalgte dette er ok? Dersom ikke, gjør noe med dette da!

For å sitere A. Øverland:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv !»

Noe å tenke på for de som utreder og bestemmer.

Hilsen pappa til Johanne

Finn Stephansen

Sortland 5. juni 2019

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse