annonse

SYNSPUNKT | Klima-ateistenes vandrehistorier

For klima
For klima: Odd-Einar Sørensen (Foto: Arkiv)

  • LESERNES MENINGER

Jeg har ofte undret over hvordan det er mulig, i vår kunnskapsrike del av verden, at til og med presumtivt opplyste personer kan benekte at klimaendringer ikke er menneskeskapte, men har en naturgitt forklaring.

Og det mens internasjonale og nasjonale organer, ledende universiteter og de fleste av verdens statsledere leter etter tiltak som kan redusere den økologiske og humanitære katastrofen som kommer stadig nærmere. For å nevne noen få eksempler, som WMO/ verdens meteorologiorganisasjon, NASA, EEA (europeisk miljøbyrå), FN-s miljøprogram, Greenpeace, WWF (verdens naturfond), WWI (World Watch Institute), og det norske Cicero.

Omtrent 97 prosent av verdens forskere støtter konklusjonene til FN. Og her blir man fort avslørt dersom forskningsmetodikk og kilder ikke lever opp til strenge kriterier.

For det er en rekke nettsteder og klima-ateister som sprer myter som går på tvers av hva ledende institusjoner jevnlig publiserer.

Når klimamytene blir ettergått, viser det seg at kildebruken verken er forskningsbasert eller vitenskapelig. For å vekke mer oppmerksomhet enn fortjent, krydres noen av innleggene med at ledende internasjonale institusjoner og forskere er korrupte, lurer oss, og deltar i en internasjonal sammensvergelse med CO2 svindel i regi av FN. Antar at David Attenborough også er med i denne sammensvergelsen.

De vanligste mytene er at «oppvarmingen har stoppet opp», at «oppvarmingen er solens skyld», at «det er en naturlig syklus» og at «det ikke noe med klimagasser å gjøre».

I dag er det en rekke bedrifter i USA, som klapper til Trump når han igjen åpner for storstilt forurensing av luft, land og hav. Det er billig å forurense når andre tar regningen. Og det er avslørt at noen forskere som framstår som klimafornektere, har bånd til deler av den forurensende industrien. Heldigvis har en rekke stater i USA, deriblant verdens 5. største økonomi California, gått sammen mot Trump og vil oppfylle Parisavtalen.

Så er jo spørsmål om hvem som er mest troverdig av verdens ledende organisasjoner, eller en minoritet av forskere og fagfolk som på et eller annet vis har vist seg uegnet i organisasjoner hvor standard og forskningsetikk er i høysetet.

Men disse vandrehistoriene dukker opp igjen etter en stund, med noen flere «likes» på Facebook, helt til en ny produseres og videreformidles i sosiale media.

Nå har stortingsrepresentantene Stefan Heggelund fra Høyre og Lars Haltbrekke fra SV gått sammen med Cicero om en Facebook-kampanje hvor de vil svar på alle spørsmål om klima. Håper mange vil bruke dette tilbudet. Naturvernforbundet har også tatt problematikken opp på sitt nettsted.

Forskere sier at de med dagens 1,1 graders økning er overrasket over tempoet i klimaendringene, og at de nok har vært for konservative i sine beregninger.

En ateist benekter gud fordi denne guden ikke kan observeres eller måles som et fysisk fenomen. En klima-ateist benekter menneskeskapte klimaendringer på tross av at det kan observeres og måles som et fysisk fenomen. Man argumenterer vel ikke mot naturlovene?

Samtidig lurer jeg på om det er vitenskapen i seg selv som er målet. Men det kan det neppe være så lenge de samme antakelig både går til lege, lar seg behandle på sykehus, sjekker værmeldingen, og benytter seg av all teknologi som er resultat av vitenskapens utvikling. Det ser heller ut til å være en del av den utbredte anti-elitismen hvor den såkalte eliten, politisk elite, forskere, eller ansatte i stat og kommune, tillegges en agenda og et fiendebilde som tiltrekker seg marginale miljøer.

Den første IPCC-rapporten kom i 1990. Hadde verden reagert da, ville vi neppe vært kommet så skjevt ut som i dag. I 2015 ble det kjent via Los Angeles Times at verdens største oljeselskap Exxon allerede i 1977 ble advart av egne forskere om globale virkninger av Co2 og andre klimagasser. Istedenfor å gå ut med sin kunnskap, holdt de ikke bare rapporten skjult i 38 år, men gikk aktivt ut med desinformasjon i flere tiår for å kunne fortsette med billig forurensing og enorm fortjeneste.

Hvem husker ikke hvordan tobakksindustrien lenge nektet for sammenhengen mellom tobakk og kreft, kampen for å forby det svært giftige DDT, og det samme fram mot det globale forbudet i 1996 mot industriens utslipp av KFK gassene som var i ferd med å ødelegge ozonlaget. Takket være forbudet mot KFK ble ozonlaget berget, mens de nå på nytt dessverre er registrert i atmosfæren, med Kina som sannsynlig kilde.

Vitenskap og teknologi kan være både dødbringende og helbredende. De som utvikler teknologi er fullt klar over konsekvensene, og det samme er industrien av sin virksomhet - uansett bransje. Spørsmålet er hvor lenge vi skal akseptere at økonomisk gevinst, basert på at natur, dyreliv og økosystemer kollapser foran føttene våre, uforstyrret får drive videre.

Industrien i den vestlige verden er i alle fall i omstilling, selv om USA, Russland, Kuwait og Saudi-Arabia avviser kutt i klimagassutslippene.

Om reduksjonen av klimagasser går fort nok etter enigheten på klimatoppmøtet i Polen, vil sikkert naturen selv svare på. Et svar som i verste fall kan bli en tung bør for kommende generasjoner.

Odd-Einar Sørensen,

Kallsnes i Hadsel

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse