annonse

Synspunkt | Naturvernforbundet frykter for fugl og våtmarker på Evenes flybase

: En Hercules-maskin på Evenes. (Foto: Forsvaret)

Naturvernforbundet jobber for at naturen skal forvaltes på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og vi vil aldri la oss kjøpe, skriver artikkelforfatterne fra Naturvernforbundet i Narvik, Nordland og sentralt.

  • Lesernes Mening

Tore Svendsen stiller spørsmålet om Naturvernforbundet er «kjøpt og betalt» i saken om utvidelse av Evenes flyplass og opprettelse av ny flystasjon, fordi organisasjonen ikke har sendt høringssvar på planen som nettopp var på høring. Nei, Svendsen, her tar du grundig feil. Naturvernforbundet jobber for at naturen skal forvaltes på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø, og vi vil aldri la oss kjøpe.

Når det gjelder Evenes flyplass har Norsk Ornitologisk Forening (NOF) skrevet et svært godt høringssvar som Naturvernforbundet støtter fullt ut. Også fylkesmannen i Nordland har skrevet høringssvar som påpeker viktige hensyn når det gjelder naturmangfold, avrenning og eutrofiering. Fylkesmannen i Troms og Finnmark støtter dette i sin uttalelse.

Vi er på lik linje med NOF svært skuffet over at Forsvarsbygg ikke har fulgt opp de hensyn som bør tas når det gjelder fuglelivet og våtmarkene. Naturvernforbundet har bedt om et møte med Forsvarsbygg for å diskutere planene, men vi har så langt ikke fått et slikt møte.

Naturvernforbundet mener klart og tydelig at utvidelse og oppgradering av Evenes flyplass må gjøres uten at det går utover våtmarksområdene, naturreservatene og fuglelivet rundt flyplassen. Det må gjøres grundige undersøkelser og kartlegginger i forkant slik at det er mulig å overvåke hvordan den økte aktiviteten påvirker fugl og andre naturverdier. Særlig er vi bekymret for kollisjoner med fugl, forurensningsfaren og påvirkning på de vernede områdene. Nedbygging og ødeleggelse av naturområder utgjør den aller største trusselen mot arter og natur i Norge. Våtmarksområdene rundt Evenes er internasjonalt vernet, og det er en selvfølge at disse må spares og skjermes ved utbygging og drift.

Baard Mikalsen,

leder, Naturvernforbundet i Narvik

Bjørn Økern,

leder, Naturvernforbundet i Nordland

Silje Ask Lundberg,

leder, Naturvernforbundet

annonse