annonse

Synspunkt | Oddmund Enoksen og Ali Baba

: Fiskeridirektoratet Region Nordland har ingen motforestillinger mot oppdrett utenfor Holand, og støtter seg på fiskarlagene i saken. (Foto: Sverre Idar Lakså)

Driten fra anlegget som er planlagt utenfor Holand tilsvarer fem til ti fulle møkkervogner per dag, skriver artikkelforfatteren.

  • Lesernes Mening

Juristen Oddmund Enoksen søker støtte i en trylleformular i eventyrsamlingen «Tusen og en natt» når han argumenterer mot krav om at oppdrettsanlegg skal være lukket.

Han trekker øyensynlig forurensning fra åpne anlegg i tvil ved å bruke uttrykket «påstått forurensning».

Det anlegget som er planlagt utenfor Holand skal inneholde en biomasse på 3.900 tonn. Fekaliene, eller driten fra dette anlegget tilsvarer fem til ti fulle møkkervogner per dag.

Vil Oddmund Enoksen karakterisere det som påstått forurensing?

Tor Ottesen

annonse