annonse

Synspunkt: Statens vegvesen kan gjøre Blåheiveien sikrere

: Langs Blåheiveien. (Foto: Innsendt)

Artikkelforfatter Odne Støver Andreassen etterlyser mer skoging langs veien gjennom Holmstaddalen.

  • Lesernes Mening

Statens vegvesen skriver tidligere: «Vegen over Holmstaddalen FV 885, er en fylkeskommunal veg, hvor det ikke er ervervet grunn ut over det som tidligere var veggrunn da vegen var bygd. På slike gamle fylkesveger hevder Statens vegvesen 3 meter med grunn målt fra vegkant. Her kan Statens vegvesen foreta skoging uten tillatelse fra grunneier. Skoging er utført langs Blåheiveien og delvis Eidsfjordveien.

Vi håper før vinteren setter inn, at når en skoger 3 meter fra vegskulder, så blir kvister og «grove» greiner også fjernet, og ikke henger inn mot vegen som her.

Odne Støver Andreassen,

Eidsfjord Arbeiderlag

annonse