annonse

Synspunkt | Til elevenes beste?

Illustrasjon
Byggfag: Illustrasjonsbilde (Foto: Idar Ovesen)

Denne saken handler ikke om at det ikke skal kunne finnes enkelte typer utdanningstilbud i distriktene, skriver artikkelforfatterne.

  • Lesernes Mening

De videregående skoletilbudene i Bø og Lødingen ble lagt ned for en del år siden, og ungdommen må reise ut av kommunen. Øksnes har fått opprettet et nytt videregående tilbud på fiske og fangst, med utgangspunkt i den nære tilknytningen til fiskeriene i kommunen, og mulighetene for lærlingeplasser her. Ved Andøy videregående skole er det opprettet en landslinje innen romteknologi.

Ut over dette må ungdom fra disse to kommunene som ønsker annen videregående utdanning, også reise ut av kommunen for å få det.

Det etablerte busstilbudet fra disse kommunene, inn til skolestedet Sortland er et meget, meget viktig element for at ungdom fortsatt skal kunne bo hjemme ved oppstarten av sin videregående utdanning. I mange tilfeller er dette kanskje tungen på vektskåla når ungdom skal velge sin utdanningsretning.

Å innskrenke, eller flytte bort etablerte utdanningstilbud fra regionsentret Sortland, gjør at valgmulighetene for ungdommen innsnevres. I valget mellom den utdanningen som man primært ønsker, og som innebærer at man må flytte på hybel, eller en lavere prioritert utdanningsretning hvor man kan bruke daglig buss til og fra skolestedet, vil mange velge sistnevnte. Nettopp for å slippe å flytte på hybel i så ung alder.

Dette handler ikke bare om Sortland, men om et godt skoletilbud for hele Vesterålen, der man nå foreslår å legge hele byggfag lengst bort fra der folk bor.

Tillitsvalgt på Sortland vdg bekrefter at elever velger bort byggfag på grunn av beliggenhet.

Nærheten til bedriftene i Vestmarka industriområde er en stor fordel. Elevene har ukentlig kontakt med bedriftene og kan gå til alle bedriftene. Det er opparbeidet nær kontakt mellom skole og bedrifter.

Store deler av byggenæringen har den oppfatningen, at Sortland er rette stedet på grunn av geografisk beliggenhet.

Denne saken handler ikke om at det ikke skal kunne finnes enkelte typer utdanningstilbud i distriktene. Andøy og Øksnes er gode eksempler på at dette, der man har utdanning med nær tilknytning til eksisterende næringsliv, med gode muligheter for gode lærlingeplasser.

Det blir noe annet når man foreslår å flytte en godt etablert, høyt etterspurt, og veldrevet utdanning bort fra Sortland, noe som kanskje bidrar til at flere elever velger bort denne utdanningen.

Skal vi lytte til de signalene vi får fra Sortland vdg om at elever velger bort byggfag? Skal vi tenke elevenes beste, og kanskje spørre dem, hva de synes er best?

Å beholde byggfag på Sortland gir flere muligheten til å velge dette faget, samtidig som kan ha muligheten til å bo hjemme når man skal starte sin videregående utdanning.

Jonni Solsvik,

Andøy

Sture Pedersen,

Atle Andersen,

Lødingen

Karianne Bråthen,

Øksnes

Tove Mette Bjørkmo,

Sortland

annonse