annonse

Veien Sortland - Risøyhamn: – Blåkopi og ikke oppdatert

Idar Nilssen
Skuffet: Idar Nilssen i aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn (Foto: Tone M. Sørensen)

SYNSPUNKT: Det har da aldri – før nå – vært sagt at hele strekningen skal tas «i en smell», skriver aksjonsgruppa.

  • Lesernes Mening

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn har registrert at denne strekningen heller ikke i år er tilgodesett med midler i Fylkesrådets forslag til økonomiplan og budsjett.

Dette er svært skuffende ettersom det medfører stopp i den påbegynte opprustningen av veien.

I forslaget omtales strekningen slik:

Fv. 82 fra Sortland til Risøyhamn er en viktig transportåre for sjømatnæringen og reiselivssektoren i regionen. Strekningen på 46 km har i dag dårlig vegstandard og redusert bæreevne. Deler av strekningen er også skoleveg med manglende fortau / gang- og sykkelveg. Utbedringsprosjektet omfatter forsterkning og breddeutvidelse til 6,5 m. Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger. Delstrekning B (Holmen-Maurnes) er finansiert i denne økonomiplanen. For de øvrige delprosjektene er status enten at det foreligger en vedtatt reguleringsplan (delprosjekt A, C og D), eller at reguleringsplan er under utarbeidelse (delprosjekt E og F). Når alle delstrekningene har vedtatte reguleringsplaner skal det utarbeides et kostnadsoverslag for hele prosjektet fv. 82 Sortland – Risøyhamn.

Denne omtalen er en blåkopi av omtalen året før og er ikke oppdatert. Reguleringsplanen for de siste delprosjektene, E og F, strekninger innen Andøy, ble vedtatt av kommunestyret i Andøy 23. april i år, altså et halvt år før årets forslaget til økonomiplan og budsjett.

Vi stiller oss undrende til at man nå, i motsetning til tidligere, ønsker å kostnadsberegne hele strekningen under ett. Har man ikke penger til en enkelt delstrekning, ser vi ikke hensikten med å få fram et veldig stort beløp til hele strekningen. Et slikt opplegg må nødvendigvis stoppe hele prosjektet begrunnet med pengemangel.

Fylkeskommunen har, i det minste verbalt, støttet flere prosjekter i Andøy som vil gi økt trafikk. Dét må følges opp ved at man tilgodeser en så viktig del av infrastrukturen som adkomstveien til hele kommunen. Alle partiene i Fylkesrådet har for lengst lovet spesiell oppmerksomhet til Andøy kommune etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Da gir det grunn til undring at man nå i praksis velger å stoppe en pågående opprustning av hovedveien dit.

Til Andøyposten 20.11.18 uttalte lederen for fylkesrådet dette: «Jeg vet at det er en kjempedårlig vei. Veien er sundkjørt og trafikksikkerheten er en utfordring, men vi vil ikke klare å ta hele dette prosjektet i en smell. Det er en investering på nesten en halv milliard, sier Norvoll.»

Det har da aldri – før nå – vært sagt at hele strekningen skal tas «i en smell». Det har vært lagt opp til etappevis utbedring, og da trenger man ikke «en halv milliard» på en gang.

Også ut fra trafikksituasjonen vil det være meningsløst å gjøre en strekning på rundt 40 km til anleggsområde i mange år.

Vi er kjent med en avtale mellom Statens Vegvesen og entreprenøren om ferdigstillelse av delstrekning B innen august 2019, men etter det blir det stopp.

Det er derfor maktpåliggende at det stilles midler til disposisjon til videre arbeid på neste etappe fra august neste år.

Vi ber Fylkestinget se spesielt på denne saken under behandlingen av økonomiplanen for 2019-22 og budsjettet for 2019.

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse