annonse

Med hjerte for Sortland

Kjøper seg opp
Kjøper seg opp: Erik Endresen og Solhjørnet Eiendom eier Meieriet, har kjøpt Normalskogården og ønsker et makebytte for å overta området nordvest i kvartal 13. (Foto: Morten Berg-Hansen)

  • Redaktør

I gårsdagens utgave kunne Bladet Vesterålen bringe nyheten om at Solhjørnet Eiendom har overtatt eiendommene tidligere eid av Byggmester Karl Behrens i kvartal 13.

Eiendommene er overtatt etter at tidligere planer om utbygging ikke har latt seg realisere – til noens fortvilelse og andres glede. For det er ingen tvil om at planene for utbygging i kvartalet har vært omstridte, og at den videre utvikling av området også vil bli gjenstand for offentlig debatt.

Området man snakker om ligger nord i kvartalet, som igjen ligger mellom torget og paviljongparken, midt i Sortland sentrum. Dette er den opprinnelige Danieljorda – området der Sortland kommune i snart 15 år har hatt planer om å lage et parkdrag. Parkdraget skulle knytte parken og torget nærmere sammen, samtidig som det skulle bringe noe positivt til kvartal 13.

Bak Solhjørnet eiendom står brødrene Tor og Erik Endresen, som også eier tilgrensende eiendommer – Meieriet og store deler av kvartal 14, der Euronics i dag holder til. Erik Endresen påpeker at formålet med kjøpet er mer enn bare tanker om eiendomsutvikling og profitt. Brødrene har ønsker for det svært sentrale området midt i Sortland sentrum, der de ikke ønsker mastodont-bygg, der de ønsker å beholde siktlinjer og muligheter for å se Sortlandsundet og der de har tanker om utvikling av sentrum i Sortland.

Ett av målene til Endresen-brødrene er å utvikle handelen i flere gater enn Strandgata, der kjøpesentre, frittstående butikker, banker og mangt annet har klumpet seg sammen i ei langstrakt gate langs sundet. Og de tror at bevaring av et historisk verdifullt bygg som Normalskogården vil være med på å gjøre Sortland mer attraktivt som handelssted.

Ett av ønskene til Solhjørnet eiendom er å kunne tre inn i den tidligere framforhandla makebytteavtalen. Den vil sikre Sortland kommune arealer til å føre fram parkdraget som tenkt gjennom kvartalet, og den vil sikre Solhjørnet eierskap til hele den delen av kvartal 13 som vender mot Skolegata. For eierne vil dette sikre helhetlig utvikling av området – for kommunen vil realisering av parkdraget bli betydelig lettere.

Man kan ha ulike meninger om planene, og det hører med i bildet at grunneierne langs Torggata har interesser som skal tas hensyn til.

Brødrene Endresen har hjerte for Sortland, og de viser handlekraft. Planene deres kan gjøre at Sortland blir enda mer attraktivt som handelssted – noe som igjen gagner hele Vesterålen.

annonse