annonse

Verdifull frivillighet

Tor Johannes Jensen

Røde Kors på Sortland arrangerer gratis ferietilbud for barnefamilier som ikke har mulighet til å dra på annen ferie i sommer. Tilbudet «Ferie for alle» retter seg mot barn, unge og familier i hele Vesterålen og Lødingen som ikke har ressurser til å gi seg selv opplevelser i ferien.

Målet er å skape gode ferieopplevelser, noe man gjerne kan få til i nærområdet, like godt som ved å dra langt avsted.

Initiativet fra Sortland Røde Kors er prisverdig og viktig. For noen barn er det sårt å møte klassekamerater etter ferien og ikke kunne ha noe å fortelle om til de andre som har både badesteder og fornøyelsesparker på sommerens merittliste. Sortland Røde Kors selv regner med at behovet og etterspørselen er betydelig større enn de 30 plassene som er tilgjengelig.

Røde Kors er kjent for sitt omfattende internasjonale hjelpearbeid, både i krigssoner og andre kriseområder. Men organisasjonen tar også ansvar på heimebane og utviser enorm bredde i sitt frivillige arbeid. Integreringsarbeidet overfor flyktninger er godt kjent, både gjennom internasjonal fest i og påskefrokost i Sortland og Hadsel, gjennom friluftsopplæringa til flyktninger i Hadsel, ordensvaktkurs, hjelpekorpsarbeid og besøksvenner. Nå utvides spekteret altså videre til å skape ferieopplevelser for familier, barn og unge som ikke har mulighet til å gjøre det selv.

verdier samfunnet ikke ville kunnet hente ut på samme måte hvis det var gjort fullt ut i offentlig regi Kanskje vil noen si at en del av deres arbeid burde vært offentlige oppgaver. På den andre sida får hjelpekorpsene, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet en særbehandling i tildelingen av spillemidler, noe som er uttrykk for at de utfører oppgaver som er direkte i fellesskapets og statens interesse. De får også offentlig tilskudd til flere tiltak, blant annet sommerens «Ferie for alle».

Men organisasjoner som Røde Kors skaper og kanaliserer et frivillig engasjement i nærmiljøet og globalt, og bidrar med verdier samfunnet ikke ville kunnet hente ut på samme måte hvis det var gjort fullt ut i offentlig regi.

Røde Kors fortjener honnør for ferie-tiltaket og det andre samfunnsnyttige arbeidet organisasjonen gjør gjennom sine lokale foreninger og hjelpekorps i hele regionen. Og den aller beste påskjønnelsen organisasjonen kan få, kjenner vi den rett, er at enda flere banker på døra og melder seg til tjeneste.annonse

annonse

annonse