annonse

126 søkte på 10 fiske-adganger Bare seks kvinner

: Mange vil inn i fisket – men de fleste er menn. (Illustrasjonsfoto) (Foto: )

126 søkere hadde meldt seg til ti nye deltakeradganger i fisket. Bare seks av dem var kvinner. Tre kvinner fra Nord-Norge søkte.

  • Mareno Leonhardsen Mareno@blv.no

Søndag 7. oktober gikk fristen ut for å søke nye deltageradganger eller såkalte rekrutteringskvoter. Det kan tildeles ti nye deltageradganger i 2019 for fiskere på Blad B (fiske som hovedyrke) født i 1988 eller senere. Slike rekrutteringskvoter er blitt tildelt hvert år de siste årene, og er en mulighet for yngre fiskere til å skaffe seg et mer forutsigbart utkomme som yrkesfisker i lukket gruppe for kystfiskefartøy.

Deltageradgangen kan ikke selges eller omsettes på annet vis og skal knyttes til en person og ett fartøy.

Få kvinner

Det er flest søkere fra Nordland med 36, mens det er kommet 23 søknader fra fiskere bosatt i Finnmark. Det er søkere fra alle fylker fra Rogaland og nordover. Færrest av disse har Sogn og Fjordane og Rogaland med åtte søkere i hvert av fylkene. I utlysingen oppfordres kvinner til å søke, men det ser ikke ut til at oppfordringen har blitt lagt spesielt merke til, sier fiskeridirektøren, da kun seks kvinner har søkt.

Fiskeridirektoratet region Nord behandler alle søknadene, uavhengig av hvilke region søkerne hører hjemme i. Nå venter en hektisk saksbehandling slik at de 10 nye deltakeradgangene skal være klare innen 1. januar 2019, melder Fiskeridirektoratet.

Søkerne

Fylkesvis oversikt over antall søkere (antall kvinner i parentes)

Nordland 36 (2): ; Troms 10 (0); Finnmark 23 (1); Trøndelag 11 (0); Møre og Romsdal 15 (0); Sogn og Fjordane 8 (1); Hordaland 15 (0) og Rogaland 8 (2).

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse