annonse

Ambulansehelikopteret flytter til Harstad

Ambulansehelikopter1.jpg
Illustrasjonsfoto. (Foto: Svein Rist)

Mandag 14. oktober flyttes ambulansehelikopterbasen på Evenes midlertidig til Harstad. Det vil medføre noen endringer, skriver Luftambulansetjenesten på sine nettsider.

Sverre Idar Lakså

Luftambulansetjenesten skriver på sine nettsider at siden Forsvaret på Evenes selv trenger lokalitetene som luftambulansen har leid, så må luftambulansetjenesten flytte midlertidig til Harstad. Det vil medføre en del endringer, blant annet at det blir lengre reaksjons- og utrykningstid enn idag.

– Under selve flyttingen 14. oktober er det sannsynlig at helikopteret vil gå av beredskap i noen timer. I en overgangsfase på ca. syv uker må mannskapene også bo på hotell utenfor basen. Det vil i denne perioden medføre lengre reaksjons- og utrykningstid enn i dag, skriver Luftambulansetjenesten.

Luftambulansetjenesten skriver at den midlertidige basen hos Heli-Team AS på Stangnes i Harstad består av leid hangar og landingsplass. Like ved skal det bygges en midlertidig boligseksjon som skal stå ferdig i månedskiftet november/desember. Inntil da vil mannskapene måtte bo på hotell i Harstad sentrum, cirka fem kilometer unna, eller ti minutters kjøring forutsatt at det er lite trafikk.

Lengre responstid

– Når mannskapet ikke er samlet på basen vil kjøretiden fra hotellet gi lengre responstid enn vanlig, særlig i rushtiden. I tillegg må det beregnes mer tid til å innhente værinformasjon og andre opplysninger mannskapet trenger for å kunne gjennomføre oppdraget på en trygg måte. De skal blant annet venne seg til nye traseer for inn- og utflyging og et nytt samhandlingsmønster med andre helsetjenester. Av hensyn til mannskapenes sikkerhet har oppdragsgiver, Luftambulansetjenesten HF, derfor utvidet responstiden fra 15 minutter til 30 minutter de ukene mannskapet bor på hotell. Responstiden er veiledende. Det flys aldri før en operasjon kan gjennomføres på sikker måte, skriver Luftambulansetjenesten.

Andre ressurser

– Lengre responstid er ikke ønskelig og vil forbigående gi noe redusert luftambulanseberedskap i regionen. Ambulansefly og helikoptre fra Tromsø eller Bodø vil benyttes i området når disse anses som nærmeste og raskeste ressurs, slik de også brukes normalt sett, skriver Luftambulansetjenesten.

Bakgrunn

I april 2015 ble den midlertidige ambulansehelikopterbasen for Sør-Troms og nordre Nordland etablert i Forsvarets lokaler på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. En permanent base ble tegnet og planlagt bygd på sivil del av lufthavna. Men i slutten av 2018 ble det klart at Avinor ikke hadde egnet tomt til bygget. Luftambulansetjenesten HF fikk da to oppdrag av Helse Nord RHF: Å utrede hvor ny permanent ambulansehelikopterbase for Sør-Troms og nordre Nordland skulle plasseres, og å etablere en ny midlertidig base for to til tre års bruk, skriver Luftambulansetjenesten.

Forsvaret har forlenget leien av lokalene luftambulansetjenesten bruker på Evenes flere ganger, men nå trenger Forsvaret dem selv.

For å sikre kontinuerlig beredskap ble det først forsøkt å opprette en midlertidig base på Trøsen like nord for lufthavna. Dessverre viste løsningen seg å bli for dyr. Den raskeste og nest beste løsning ble Harstad.

Luftambulansetjenesten utreder permanent base for ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland. Status i arbeidet er at utredningen er til ekstern kvalitetssikring. Deretter skal den sendes på høring.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse