annonse

Anbefaler nye flytebrygger med bølgedemping

For dårlig
For dårlig: Flytebryggeanlegget i Torghuken må erstattes med noe nytt. (Foto: Inger Merete Elven)
Torghuken
Torghuken: Slik tenkes det nye flytebryggeanlegget plassert. (Foto: Sortland Havn KF)

Både Sortland Havn KF og rådmannen er samstemte om å anbefale å kjøpe inn to flytebrygger på 20 meter med bølgedemping til en pris på inntil 1.250.000 kroner.

Sverre Idar Lakså

Høsten 2018 ble flytebrygga i Torghuken på Sortland stengt for allmenn ferdsel og bruk. Årsaken var at flytebrygga og fortøyninga hadde alvorlige skader som gjorde at Sortland Havn KF anbefalte eier Sortland kommune å stenge anlegget.

Det har hele tida siden stenginga blitt uttalt fra både havnesjef og administrasjon at et eventuelt nytt flytebryggeanlegg burde være av en slik art at det kan inngå i et eventuelt nytt større gjestebryggeanlegg ved Torghuken.

Store brygger med bølgedemping

Nå har Sortland Havn KF kommet med sin anbefaling til kommunen, og i den går det fram at Sortland Havn KF anbefaler å kjøpe to flytebrygger med bølgedemping, hver med lengde på 20 meter, noe som gjør den totale lengda til 40 meter.

I stedet for å legge flytebryggene med landgang fra innerst i Torghuken anbefaler havnesjefen å anlegge flytebryggene som en forlengelse av kaistrukturen på nordsida av Torghuken. På denne måten vil de nye flytebryggene nå omtrent like langt ut som moloen Havsøyet er plassert på, og medregnet kaifronten på nordsida av Torghuken vil man få totalt 60 meter liggeplass på sørsida av anlegget.

Bedre manøvrering

I notatet bemerkes det også at med dagens bryggeanlegg er mulighetene for manøvrering inne i Torghuken begrenset, men at ved å flytte flytebrygga til hjørnet på nordsida vil også kaifronten på sørsida inne i Torghuken bli mer anvendelig for større båter, da mulighetene for å manøvrere inne i huken blir mye bedre.

Havnesjefen bemerker i sitt notat til kommunen at også anleggets nordside på snaue 40 meter kan benyttes sommerstid og ellers på dager med tålig bra vær.

Havnesjefen foreslår også å utstyre de nye flytebryggene med strøm- og vannposter, samt med opplegg for levegger og benker, men at disse troppes inntil videre. Bryggene bør også være forberedt for videre sammenkobling med identiske brygger.

Det beste alternativet

I notatet til kommunen skriver havnesjefen at uten å spesialbestille flytebrygger går det ikke an å få levert anlegg som oppfyller alle ønskelige spesifikasjoner, men at flytebryggene med bølgedemping vil være et kompromiss som leverer svært godt tross alt.

Mulig alternativ

Alternativt foreslår Sortland Havn KF å anskaffe et flytebryggeanlegg tilsvarende dagens anlegg inne i havna. Sortland Havn KF ser det ikke som hensiktsmessig å kjøpe inn et anlegg som er større enn dagens, går man for alternativ to.

Administrasjonen er enig med Sortland Havn KFs vurdering, og anbefaler at det kjøpes inn to brygger på 20 meter hver, med bølgedemping. Det settes ei investeringsramme på inntil 1.250.000 kroner, som innarbeides i budsjettregulering 2/2019. 

Fremtidig eierskap og forvaltningsansvar for gjestehavn avklares i kommunestyret.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse