annonse

Andøyfirma får bygge den nye brannstasjonen på Sortland

Nybygget
Nybygget: Slik er Sortlands nye brannstasjon planlagt å se ut. (Perspektivskisser fra Norconsult)

Karstein Kristiansen Entreprenør AS leverte det laveste tilbudet, og er tildelt oppdraget med å bygge den nye brannstasjonen på Nortura-tomta på Sortland.

Inger Merete Elven

Det opplyser fagleder for utbygging i Sortland kommune, Inge Ovesen.

– Entreprisene er innenfor budsjettrammen, og det har vært veldig tett mellom prisene. Selv om det var kun tre entrepriser, så tyder pris og prisjevnhet på god konkurranse, sier Ovesen.

Ved fristens utløp var det mottatt tilbud fra tre aktører: Karstein Kristiansen Entreprenør AS, PEAB AS og Sortland Entreprenør AS. Førstnevnte leverte et tilbud til 30.208.471 kroner ved tilbudsåpning, og hadde også laveste pris ved sluttevalueringen, går det fram av dokumentene. 

Tilbudene fra alle de tre entreprenørene lå på noe over 30 millioner kroner etter sluttevalueringen. 

Karensperioden er satt til utgangen av 22. januar.