annonse

Avinor krever at hangaren til nye overvåkingsfly flyttes

Steiler
Steiler: Avinor vil ikke godkjenne plasseringa av hangaren til maritime overvåkingsfly, som planlegges bygd i sørenden av rullebanen på Evenes. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Førstkommende onsdag skal Stortinget avgjøre om bygging av ny MPA-hangar på Evenes med ei kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner får grønt lys. Nå slår Avinor fast at selskapet ikke kan akspetere at hangaren bygges der den er tenkt – av sikkerhetsmessige årsaker.

Fredrik Sørensen

Det framgår av et brev Avinor har sendt til Forsvarsbygg, datert 5. mai i år. Det var Fremover (bak betalingsmur) som omtalte saken først. 

– Kan ikke akseptere

I brevet skriver Avinor at de ikke kan akspetere Forsvarets forslag. Det skyldes ifølge divisjonsdirektør for nasjonale, regionale og lokale lufthavner – Thorgeir Landevaag – at plasseringen av hangaren for de nye overvåkingsflyene P-8A Poseidon vil føre til begrensninger for både den sivile og militære trafikken på Evenes 50 år fram i tid.

Avinor mener den planlagte plasseringen av den nye hangaren – som ligger til grunn for bevilgningene utenriks- og forsvarskomitéen råder Stortinget til å gi grønt lys for – vil skape turbulens på den siste delen av innflygingen fra sør.

I brevet skriver divisjonsdirektør Landevaag blant annet følgende:

– Analysene og vurderingene viser en betydelig forverring av turbulensen i de lavere delene av inn- og utflygingstraseene ved vestlige og sørvestlige vinder, ved landing mot nord og avgang mot sør. Etableringen av hangar til MPA har en levetid på over 50 år, og turbulenseffektene vil være begrensende for både sivile og militære operasjoner i hele levetiden.

Landevaag utdyper:

– Som en konsekvens av ovennevnte kan ikke Avinor akseptere Forsvarets forslag slik det nå foreligger. Forsvarsbygg må gjennom strømningsanalyser og turbulensvurderinger finne frem til en optimal plassering og retning for MPA-hangar på aktuell tomt som gir et akseptabelt risikonivå. Denne plasseringen skal igjen risikovurderes i forhold til akseptert risiko før godkjenning kan gis.

Landevaag legger også til:

– I forhold til den risiko det er å operere på en flyplass, foreligger det en internasjonal akseptert kvantifisert risiko. På Evenes er beregnet risikonivå for den aktuelle inn- og utflygningstraseen med dagens utforming og infrastruktur akkurat på dette aksepterte risikonivået. For Forsvarsbyggs foreslåtte plassering indikerer reviderte risikoberegninger en betydelig økning i risikonivået, størrelsesorden to til tre ganger, og vil følgelig ligge langt utenfor akseptkriteriene risikomessig. Resultatene er omforent med Norwegian, SAS og WIF (Widerøe), som alle er bekymret over hangarens effekt på flyoperative forhold.

– Vil ikke kommentere

Avinor vil ikke kommentere saken ytterligere, utover det som framkommer i brevet, overfor Fremover.

Forsvarsbygg kommenterer innholdet i brevet slik:

– Vi tror dette er løsbart med mindre endringer slik at vi holder oss innenfor kostnadsrammen, sier prosjektdirektør Olaf Dobloug til avisa.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse