annonse

Beholder skolene i Bø

: Fomannskapet diskuterte skolestrukturen, men gikk inn for å beholde den som i dag. (Foto: Hilde Jørgensen)

BØ: Formannskapet lar kommunestyret avgjøre skolestrukturen. Innstillinga, som sier at dagens skolestruktur opprettholdes, ble vedtatt enstemmig.

Hilde Jørgensen

Saka skal fremlegges kommunestyret til avgjørelse, der det fremgår økonomiske og praktiske forhold ved sammenslåing av Straume og Eidet skole fra tidligst høsten 2020, som det heter i vedtaket.

Tre alternativ

Skolestrukturen blir behandlet etter ønske fra kommunestyret, vedtatt i forbindelse med økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.

Utredningen er basert på faktainformasjon om elevtallsutvikling, antall klasser, driftskostnader, faglige begrunnelser for endring av skolestruktur og mulige besparelser ved endring av skolestruktur.

Alternativene er å beholde dagens skolestruktur, Straume og Eidet skole slått sammen eller én felles barneskole i kommunen.

Ser problemene

Representanten Håkon Ulriksen (H/Ap) sa at det er opp til neste kommunestyret å ta det dette opp, og at han er valgt inn i kommunestyret for å beholde skolestrukturen. Geir Viggo Pedersen (H/Ap) pekte også på det, men at det hele er todelt.

– Vi må se på skolestrukturen ut fra de elevtallene vi har foran oss, sa han.

Sammenslåing?

Utredningen er forelagt de enkelte skolene til uttalelse. Høringsinstansene har vært skolenes samarbeidsutvalg(SU) elevråd, Foreldrenes arbeidsutvalg(FAU) og fagorganisasjoner (Utdanningsforbundet).Høringsfristen ble satt til den I. oktober 2018.

I høringssvarene er det kommet innspill bl.a. om 1-4-skole, 5-7-skole, felles barneskole, ungdomsskole sammen med Eidet skole og Eidet og Straume som én skole.

– Viljen eller aksepten for endring er dermed tilstede, men det trengs eventuelt mer utredning og dokumentasjon om de aktuelle alternativene, sier rådmannen.

I rådmannens forslag er det tolket slik at det ikke er ønske om en felles barneskole. Rådmannen foreslår likevel at det utredes praktiske og økonomiske konsekvenser ved eventuelt å slå sammen Eidet og Straume skole. Begrunnelsen for dette er at elevtallsutviklingen ved Eidet skole er nedadgående og ikke ser ut til på noe tidspunkt å komme over 30 elever i perioden det foreligger oversikt over. (Fram til høsten 2024) Skolen står dermed i fare for å bli to-delt.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse