annonse

Bekrefter Narom-økning

Regjeringa viderefører bevilgninga til Narom på Andøya.

Tor Johannes Jensen

Regjeringen foreslår å videreføre økningen i tilskuddet til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) fra Revidert Nasjonalbudsjett 2017 med 6,8 millioner kroner.

Med den økningen som nå er lagt inn, vil grunnfinansieringen være på 15 millioner.

– NAROMs tilbud og aktiviteter er attraktive og etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, og virksomheten kan utvides ytterligere, sier Arne Hjalmar Hansen. Og denne økningen i grunnfinansieringen gir oss betydelige muligheter til det, samt at staben kan utvides. I dag har NAROM 13 ansatte, samt tre professorstillinger knyttet til norske universiteter.annonse

annonse

annonse