annonse

Berger Veterinærinstituttet

: Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF og landbruksminister. (Foto: Gunnhild Sørås)

OSLO: Onsdag røpet landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) at Veterinærinstuttet får 30 millioner kroner for å opprettholde avdelingene i Tromsø, Harstad, Trondheim, Sandnes og Bergen.

Sverre Idar Lakså

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) kom med lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett under et besøk i Tromsø onsdag. Budsjettet legges fram kommende tirsdag, skriver Nationen.

– Veterinærinstituttet (VI) skal utvikle kunnskap for nasjonal beredskap innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet har en sentral rolle i regjeringens mål om å ta vare på det unike ved norsk mattradisjon, som god dyrehelse og lavt forbruk av medisiner, sier Bollestad.

Bevilgningen på 30 millioner kroner er 10 millioner mer enn opposisjonen i Stortinget har bedt om i et representantforslag for å opprettholde instituttets regionale struktur og aktivitet.

Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader.

Veterinærinstituttet selv har ment at den krevende økonomiske situasjonen ville fremtvinge kutt på 20 millioner kroner i år. Konkret ble det foreslått oppsigelse av 13 ansatte og å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim, samt å avvikle laboratorievirksomheten i Sandnes, Tromsø og Trondheim. Nå blir ikke dette noe av.

annonse