annonse

Calanus får kjøpe tomt til ny-fabrikken

Kjøper
Kjøper: Snorre Angell i Calanus. (Foto: Morten Berg-Hansen)

SORTLAND: Formannskapet i Sortland sa torsdag ettermiddag enstemmig ja til salg av tomt til Calanus.

Morten Berg-Hansen

Selskapet Calanus har planer om å etablere en fabrikk for produksjon basert på raudåte. Fabrikken skal etableres på Finneset i Sortland, der Holmøy-konsernet har etablert seg de seinere årene.

Etter planen skal arbeidene starte opp med det aller første, på ei tomt Sortland kommune allerede har gjort klar for selskapet.

Den aktuelle tomta er på cirka 7,4 dekar, og kjøpesummen er satt til 813 kroner per kvadratmeter. Det er ifølge sakspapirene også selvkost for tomta.

I tillegg til kjøpet ønsket Calanus en forkjøpsrett på 4,8 dekar til mulige framtidige utvidelser, noe som også innvilges.

Ordfører gis fullmakt til å inngå alle nødvendige avtaler i forbindelse med overdragelsen.

annonse