annonse

– Det blir vanskeligere å drive skogbruk

1481111260628.jpg
Satser på norsk: Nå satser Inger Grethe Hansen på norsk gran. (Foto: )

– Med lutz på Fremmedartslista blir det vanskeligere å drive skogbruk i Vesterålen.

Tor Johannes Jensen

Det sier skogbruker Inger Grethe Hansen på Frøskeland. Hun viser til at alternativet som står igjen hvis man ikke får plante ut lutz, er norsk gran.

– Hvis jeg ikke får plante ut lutz, planter jeg norsk gran. Og den vokser omtrent halvparten så fort som lutz. Da blir det en helt annen skogsdrift. Det er lutz som egner seg i vårt område, sier hun til Bladet Vesterålen.

Hun regner med at den som måtte ønske å plante lutz må søke fylkesmannen.

– Vi har jo måttet søke om å få plante sitka siden 2012. Jeg går ut fra at vi må kunne fortsette å søke, og noen vil få det innvilget, mens andre ikke får. Men det blir neppe enklere.

For sin del har hun søkt om å få plante lutz.

– Det siste året fikk jeg nei, så da har jeg plantet norsk gran. Jeg kommer ikke til å søke om å plante lutz mer, for det veit jeg at jeg ikke får, sier Hansen.

Hun tar uansett i bruk arealet hun har til disposisjon og planter det hun kan.

Inger Grethe Hansen viser til ferske nyheter om at isen i polhavene minker sterkt på grunn av global oppvarming.

– Da trenger vi mer planter som kan ta opp CO2. Lutz tar opp dobbelt så mye som norsk gran, så da kunne man klart seg med mye mindre areal for å produsere samme mengde virke. Det jeg mener er at effekten av det jeg planter med norsk gran blir bare halvparten av om jeg hadde plantet lutz. Jeg synes det er et viktig argument mange godt kan tenke over.

Hansen reagerer på at Artsdatabanken behandler lutz og sitkagran under ett.

– Det blir ikke rett. De er to forskjellige arter med ulike egenskaper. Vi har oversikt i Vesterålen over hva som er hva. Sitka er enda raskere til å vokse, og er kraftigere med mer greiner. Lutz er mer som en mellomting av sitka og norsk gran. Jeg har aldri søkt om å plante sitka, fordi lutz er en fin mellomting som er finere, liker seg godt og enda vokser raskt. Jeg har et felt der jeg plantet lutz for 15 år siden, der det nå er flott beitemark og jeg går og planter tyttebær. Så blir det jo tettere etter hvert, før den er hogstmoden rundt kanskje 50-60 år.

annonse