annonse

Dette sier regjeringa om satellittbasen

Uavklart
Uavklart: Det kom ingen avklaring for Andøya Spaceport i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Andøya Spaceport)

ANDØY: Regjeringa opplyser at den fortsatt ikke har bestemt seg hva gjelder framtidig satellittbase på Andøy.

Fredrik Sørensen

Det går fram i ei orientering om saken i revidert nasjonalbudsjett.

Der står det følgende om Andøya Spaceport:

– Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå hvorvidt henvendelsen fra selskapet med tilhørende styringsdokument og mulighetsstudien gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor bevilget Stortinget et ansvarlig lån på 20 millioner kroner til Andøya Space Center. Lånet skulle finansiere en mulighetsstudie med mål om å avklare om prosjekt for etablering av en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya kan gjennomføres på kommersielt grunnlag. og uten subsidier fra staten.

– Andøya Space Center AS leverte 20. februar 2019 en henvendelse om tilførsel av ny egenkapital på opptil 1,3 milliarder kroner for etablering av oppskytningsbase for bære-raketter for små satellitter gjennom datterselskapet Andøya Spaceport. Målsettingen til Andøya Spaceport er på kommersielt grunnlag å kunne skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Mulighetsstudien, som er finansiert av det ansvarlige lånet Andøya Space Center fikk i 2018, ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet 8. mars 2019 og er en del av underlaget for kapitalhenvendelsen fra selskapet, går det fram.

Regjeringa oppsummerer og avslutter slik:

– Kapitalhenvendelsen fra Andøya Space Center behandles av departementet som en eiersak. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå hvorvidt henvendelsen fra selskapet med tilhørende styringsdokument og mulighetsstudien gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når saken er ferdig behandlet.

annonse