annonse

Dømt for forsøk på hasj-dyrking i Bø

Tingretten
Tingretten: Vesterålen tingrett. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Svein-Henry Wedding)

BØ: En mann i 40-årene fra Bø ble tatt med fem antatte cannabisplanter heime. Selv påsto han seg frifunnet fordi han mener slik dyrking burde vært lovlig.

Morten Berg-Hansen

Mannen erkjente i retten de faktiske forholdene – at han forsøkte å dyrke cannabis til eget bruk – men at avlingen så ut til å bli dårlig. Likevel nektet han straffskyld både for dyrkingen av fem planter og for import av 25 cannabisfrø.

Ifølge dommen er mannen en tidligere tung rusmisbruker som fortsatt sliter med rastløshet, angst og uro. Han føler at cannabis er det som gir ham absolutt best hjelp, og at han derfor burde fått medisiner for dette og at det ikke burde vært straffbart.

Vesterålen tingrett år ikke god for dette synet på hva som bør straffes, men erkjenner at plantene ikke ble analysert og at man derfor ikke vet hva som faktisk ble dyrket.

Mannen blir likevel dømt for dyrkinga ettersom han selv innrømmer at han mente å dyrke cannabis. Han dømmes også for importen av cannabisfrøene.

Tingretten legger i formildende retning vekt på at stoffet var ment til eget bruk og at det dermed var liten spredningsfare.

Mannen dømmes til 40 dagers betinget fengsel med to års prøvetid, og må betale 2.000 kroner i saksomkostninger til staten.annonse

annonse

annonse