annonse

Dømt til seks måneders fengsel

Dømt
Dømt: Illustrasjons (Foto: Inger Merete Elven)

ANDØY: En mann i 30-årene fra Andøy er dømt til seks måneders ubetinget fengsel, blant annet for for grovt tyveri.

Fredrik Sørensen

Mannen var tiltalt for en rekke forhold:

• For å ha tatt seg inn i en bolig og borttatt blant annet bilnøkler, mobiltelefon, datautstyr, motorsag og sykkel, eller medvirket til dette.

• For på samme tid ha borttatt en bil og kjørt denne til en annen adresse i Vesterålen, eller for å ha medvirket til dette.

• For å på samme tid ha ført motorvogn uten gyldig førerkort. Han var også tiltalt for å ha ført motorvogn uten gyldig førerkort på en annen dato.

• For et mindre tyveri av en startpistol tilhørende et idrettslag.

Erkjente delvis straffeskyld

Tiltalte erkjente delvis straffeskyld for å ha tatt seg inn i en bolig og borttatt blant annet bilnøkler, mobiltelefon, datautstyr, motorsag og sykkel, eller medvirket til dette. Dette fordi han mener han begikk tyveriet sammen med en annen, og at det ikke var han som var inne i huset og begikk selve tyveriet. Mannen har forklart at han ikke husker så mye av hendelsen, ettersom han hadde inntatt en del medikamenter og overskrevet dosen som er forskrevet av lege den aktuelle kvelden.

Retten fant det derimot bevist over enhver tvil at tiltalte forsettlig har begått et grovt tyveri ved å ta seg inn i boligen. Retten konkluderte også med at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utførte tyveriet alene.

Mannen erkjente straffeskyld for bilbrukstyveriet. Han erkjente også straffeskyld for tilfellene der han sto tiltalt for å ha ført motorvogn uten gyldig førerkort.

Han erkjente ikke straffeskyld for tyveriet av en startpistol. Han forklarte derimot at han hadde ervervet denne av en annen. Dette punktet ble han også frifunnet på.

Seks måneders fengsel

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i seks måneder, med fradrag av to dager for utholdt varetekt.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at straffen for et grovt tyver og et bilbrukstyveri – hensyntatt gjentakelseselementet – i utgangspunktet ligger på en ubetinget fengselsstraff på mellom sju og åtte måneders fengsel. I tillegg kommer gjentatte tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

I formildende retning vektlegges at tiltalte har tilstått flere av forholdene, samt at det har gått noe tid siden overtredelsene fant sted.

Mannen ble, i tråd med aktors påstand, dømt til ubetinget fengsel i seks måneder, med fradrag av to dager for utholdt varetekt.

Etter en samlet vurdering, blant annet av domfeltes økonomiske situasjon, konkluderte retten med at mannen ikke idømmes saksomkostninger.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse