annonse

Elevtallet faller – skoletilbudene forsvinner

1465207982835.jpg
Store endringer i tilbudet: Flere klasser forsvinner fra skolene i Vesterålen. Og noen nye etableres. (Foto: Iver Jensen)

Fylkesrådet i Nordland foreslår å legge ned og flytte flere skoletilbud i Vesterålen.

Morten Berg-Hansen

Det går fram av saksframlegget til fylkestinget.

I saken heter det at tilbudet om videregående utdanning skal tilpasses en ventet nedgang i elevtallet. I Nordland nord for Salten vil antallet 16- til 18-åringer gå ned fra 3.213 i år til 2.735 i 2023. Det vil bety behov for færre skoleplasser.

Ny linje i Øksnes

For Vesterålens del innebærer fylkesrådets forslag blant annet ei ny linje i Øksnes, VG2 fiske og fangst. Denne linja har Sortland videregående skole søkt om å få etablere, og fylkesrådet mener dette er en god idé.

– Det er stort behov i næringa og i regionen for kompetansegivende utdanning. Dette er blant annet dokumentert gjennom de intensjonsavtaler som er inngått, knyttet til undervisning og læreplasser, heter det i saken.

Matfag legges ned i Øksnes

Men ettersom skoleavdelinga i Øksnes er lita, vil tilbudet bare bli foreslått opprettet dersom VG2 matfag blir nedlagt.

– Opprettelse av VG2 fiske og fangst anses for å være et tiltak som er mer i tråd med lokalt næringslivs kompetansebehov, heter det i saken.

Kjemi og prosess på vent

I Hadsel gir imidlertid ikke fylkesrådet grønt lys for VG2 kjemi og prosess. Det til tross for at næringslivet i Vesterålen gir tydelige signaler om at det er behov for kompetanse innenfor fagområdet.

– Skolens rekrutteringsgrunnlag inneværende skoleår er dårligere enn det har vært tidligere, heter det i saken, der det anbefales at en jobber videre med tilbudet.

– Det er også viktig å sikre at investeringene som må gjøres for et slikt tilbud blir innrettet mot framtidas kjemi- og prosessfag, heter det.

Melbu taper byggfag

Det var tidligere i år strid om hvorvidt byggfagelevene skulle gå på Sortland eller Melbu, eller om tilbudet skulle gis begge steder. Nå mener fylkesrådet tiden er inne for å legge tilbudet til Sortland.

– Det er på Sortland mesteparten av næringen er lokalisert. Læreplasstilgangen i regionen er god, heter det.

Det pekes også på at det er flere søkere til Sortland, og at det blir færre hybelboere om tilbudet gis på Sortland i stedet for Melbu.

– Argumentet for Melbu er at fylkeskommunen har egen byggfaghall. Da vil man unngå å leie lokaler til opplæringen på Sortland. Det vil også gi en jevnere fordeling av belastningen med nedlegginger mellom Sortland og Hadsel. På den annen side kan byggfaghallen på Melbu omdisponeres til andre tilbud som skolen skal satse på, TIP og/eller elektrofag, heter det.

Fylkesrådet anbefaler derfor at man legger ned VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 byggteknikk ved Hadsel videregående skole og fagskole.

Slutt for industriteknologi

Det foreslås også at VG2 industriteknologi ved Hadsel videregående legges ned.

– Tilbudet samles for regionen ved Aust-Lofoten videregående skole, heter det i forslaget.

I samme sak foreslås det at VG1 helse- og oppvekstfag legges ned fra skoleåret 2019-2020 ved Sortland videregående skole i Kleiva. Samtidig foreslås VG3 apotekteknikk ved Hadsel videregående skole nedlagt. Ett år tidligere, fra 2018-2019, skal VG3 tannhelsesekretær legges ned ved samme skole.

Medieproduksjon blir fra samme år et tilbud som bare gis ved Hadsel videregående skole.

– Nordland fylkeskommune bør ikke ha flere tilbud enn ett, siden læreplasstilgangen er liten og behovet tilsvarende.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse