annonse

– Ender vi opp med to MPA-baser i nord?

Ikke overrasket
Ikke overrasket: – Dette bekrefter signalene vi har fått hele tiden, sier Stein-Håkon Eilertsen til Bladet Vesterålen. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener regjeringas korte orientering om alliert mottakskapasitet rokker ved stortingsvedtaket fra 2016, der Andøya flystasjon legges ned.

Fredrik Sørensen

Regjeringa opplyser nå at Andøya flystasjon vil få en beredskapsrolle, stikk i strid med utrangeringsvedtaket fra 2016. Andøya omtales som en  sivil flyplass med høy militær verdi i revidert nasjonalbudsjett, og det slås fast at Forsvaret skal beholde noe av infrastrukturen der i framtida.

– Dette bekrefter signalene vi har fått hele tiden, sier Eilertsen til Bladet Vesterålen.

Han understreker at dette er ei orientering om planverket for alliert mottak – og at det er mye som enda ikke er kommet fram.

– Signalene vi i NOF har fått, er at Forsvaret har bruk for så å si alt på Andøya, sier Eilertsen.

– Et annet interessant spørsmål, er hva slags alliert øving og trening Forsvaret skal bruke Andøya til. Er det MPA? Hvis det er det, så får vi to MPA-baser i nord, med en avstand på om lag ti mil i luftlinje. Er man tjent med det, i ei tid hvor alle avdelingene i Forsvaret har behov for mer ressurser? spør han.

annonse