annonse

Fiskerne ber partiene stå fast i oljesaka

Fiskebåt i fiske i Egga
Fiskebåt i fiske i Egga: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Trond K. Johansen)

HADSEL: Nordland fylkes fiskarlag ber Ap og Høyre slutte å dekke seg bak «falskt behov» for mer kunnskap.

Tor Johannes Jensen

Årsmøtet i fylkesfiskarlaget står minst like hardt imot oljeaktivitet som tidligere i disse områdene og mener hensynet til fiskeriaktiviteten og havmiljøet tilsier at det ikke er mulig å få til sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet her. Blant annet viser man til erfaringene fra seismikkskytingene i Nordland VII og Troms II i 2007, 2008 og 2009 som dokumentasjon på at det gir fiskerinæringa betydelige ulemper.

Nå som samtalene om regjeringas plattform videre pågår, ber årsmøtet om at man legger avgjørende vekt på hensynet til de fornybare ressursene i regionen. Fylkesfiskarlaget ønsker seg at det kommer eksplisitt til uttrykk i en ny politisk avtale eller i form av et nytt regjeringsdokument.

– Årsmøtet vil henstille til samtlige politikere og partier som arbeider for å holde fiskefeltene utenfor LoVeSe fri for oljeaktiviteter – stå på for å få fullt gjennomslag i denne viktige saken! heter det i vedtaket fra årsmøtet.

Uttalelsen sier også klart nei til konsekvensutredning etter petroleumsloven her.

– Begrunnelsen er at en slik utredning er en del av den juridiske åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet i nye havområder. En prosess med konsekvensutredning etter petroleumsloven har som klart siktemål at det legges fram en åpningsmelding til Stortinget, påpeker årsmøtet.

Nordland fylkes fiskarlag mener også at konsekvensutredningsprosess med basis i petroleumsloven heller ikke ivaretar intensjonen i naturmangfoldloven om å drive en moderne, økosystembasert og helhetlig forvaltning av havområdene.

Man vil heller at eventuelt videre arbeid med kunnskapsinnhenting og sammenstilling av fakta om disse områdene må skje innenfor rammene av forvaltningsplanregimet.

– Årsmøtet viser dessuten til det enorme kunnskapsgrunnlaget som foreligger i dag knyttet til disse områdene, og som støtter opp om at petroleumsaktivitet i Nordland VI, Nordland VII og Troms II ikke vil være forsvarlig og heller ikke i tråd med føre-var-prinsippet, heter det i vedtaket.

Og så ber man særlig Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om å skrinlegge sin iver etter å åpne disse områdene for oljeaktiviteter.

– Spesielt anmodes det om at Arbeiderpartiet og delvis Høyre slutter å dekke seg bak et falskt behov for «mer kunnskap» i dette spørsmålet. Den «nye» kunnskapen som disse aktørene etterlyser, foreligger allerede i stor grad i dag, og skulle noe vise seg å mangle, kan kunnskapshull uten problemer tettes gjennom andre faglige prosesser som ikke er regulert av petroleumslovens åpningsparagraf, sier årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse