annonse

Flere eldreboliger på Borkenes

Hessen
Hessen: Lillian Hessen har stått sentralt i arbeidet for å få bygd flere eldreboliger på Borkenes. (Foto: Jostein Eldevik)
Tomter
Tomter: Det er i dette området at det tenkes bygd eldreboliger på Borkenes. (Foto: Kart)

En gruppe godt voksne har i løpet av våren drøftet muligheten for å bygge flere eldre-boliger i sentrum av Borkenes.

  • Jostein Eldevik

Lillian Hessen har stått sentralt og vært aktiv både når det gjelder kontakt med potensielle leietakere og med Kvæfjord kommune. På et møte på Pensjonisten sist onsdag møtte mer enn 20 personer som ønsket å vite mer om hva dette går ut på.

Hessen kan fortelle at formålet med dette møtet var å få en oppfølging av en prosess som har pågått noen måneder.

– Det er noen godt voksne som har innsett at de husene som mange bygde da de var ung, i dag ikke er tilrettelagt for et helt livsløp. De ønsker å få realisert bygging av leiligheter i Borkenes sentrum, nært butikker, Pensjonisten, ungdomshuset Fram, nært kirka og nært det som en trenger når en blir eldre, sier Lillian Hessen.

Private initiativ

Hun sier videre at det er gjort noen private initiativ som en håpte skulle realiseres, men som er dratt ut i tid. Hun bestemte seg da for å dra i gang en prosess for å få kartlagt behovet for tilrettelagte boliger i Borkenes-området. Etter hvert som hun begynte å snakke med folk, viste det seg at det er et stort behov. Noen har behov for at det skulle skje så raskt som mulig, og at prisen ville bli på et rimelig nivå.

Lillian Hessen, som har en del erfaring fra offentlig arbeid, tok på seg arbeidet med å ta en kontakt med Kvæfjord kommune for å høre om kommunen hadde tomtearealer i sentrum som det kunne være mulig å få tildelt. Hos de interesserte har det vært et ønske å kunne få ført opp selveierboliger, ikke kommunale leiligheter, men leiligheter som hver enkelt skulle eie selv. Hun opplyser at de som har meldt sin interesse vurderes å være sterke Kvæfjord-patrioter.

Ønsker å selge

Hun registrerer at folketallet går ned, og resonerer slik at vi ønsker å bo i denne kommunen for å kunne bidra i Kvæfjord-samfunnets i lag og foreninger. Dersom vi får bygd noen velegnede leiligheter, kan vi selge husene våre til de som er yngre. Kvæfjord kommune er nå i gang med å bygge helsehus, samt nytt bygg på Borkenes skole som vil bli en oppgradering, og som vil være attraktivt for unge familier som kan flytte hit og kjøpe de husene som vil bli lagt ut for salg. På den måten vil en kunne videreutvikle Kvæfjord-samfunnet. Hun har en tanke om at de som er glad i Kvæfjord og som har bodd i Kvæfjord, fortsatt vil bo her, og vi skal bidra så lenge vi kan, sier hun.

Kvæfjord bibliotek, som ligger utenfor det tiltenkte området, skal med tiden flyttes til servicebygget på Borkenes og bli en del av det som blir kalt Myldrehuset. Her ser en muligheten for at det gamle biblioteket kan overtas av beboerne i de 8 leilighetene som skal bygges. Der kan det bli plass til gjesterom, møterom for foreninger og lag, kanskje noen garasjer med mere. Til slutt uttrykker Lillian Hessen tilfredshet med den velvilje og imøtekommenhet som Kvæfjord kommune har vist til det initiativet som er tatt, og som ser det behovet som er kommet til uttrykt.s

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse