annonse

– Forunderlig oljepolitikk

1484122883532.jpg
Svein Arne Abelsen i Vesterålen Næringslivssamarbeid. (Foto: )

  • Svein Arne Abelsen

Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) har i samarbeid med søsterorganisasjonene i Narvikregionen, Harstadregionen og Lofoten fått klare signaler fra bedriftene. Vi har gjort medlemsundersøkelser som klart tilkjennegir at Midtre Hålogaland trenger nye arbeidsplasser, ikke minst i våre nye basisnæringer.

Dette gjelder ikke minst i Vesterålen, der vi ser at folketallet krymper fordi antall arbeidsplasser i våre tradisjonelle basisnæringer faller. Lokale baser i tilknytning til oljeaktivitet i Vesterålen er derfor en slik ny mulighet. Det er vekst vi trenger! Vi stiller oss derfor undrende til den kuvending Ap har gjort.

Vi er klar over at det skal være en prosess i Ap frem til partiets landsmøte. Vi stiller derfor forventninger til et regionalt politisk engasjement omkring de interesser vi i grenseregionen mellom Nordland og Troms har. Nok en gang ser det ut til at vi blir ofret. Og vi kan ikke se at det er bragt inn en eneste saklig begrunnelse for forslaget til kompromiss. Våre fremtredende lokale politikere må komme på banen, og de må i større grad være lokalt enn nasjonalt orientert. Vi antar at det heller ikke for dem er tilfredsstillende å se at Vesterålen har inntatt jumboplass i den nylig presenterte «Indeks Nordland».

Etter det vi har forstått vil negative konsekvenser av de uhell man frykter kan komme bli like store eller større for våre lokalområder, avhengig av hvor i fredingssonen en eventuell ulykksalig strøm av et oljeutslipp lenger sør vil treffe Lofotodden eller Vestfjordbassenget. Det er Golfstrømmen og rådende vindretning som avgjør dette. Vi savner den informasjon en konsekvensutredning vil kunne gi om temaet. Vi undrer oss over de politiske tomrom i kompromisset.

Vi registrerer at også LO fører noen prosesser om temaet. Heller ikke der kan vi se at Vesterålens behov er estimert. Derimot ser vi stort engasjement i det sentrale Østlandsområdet. Det undrer oss. Har man tapt av syne de verdiene som skapes av de flittige hender og gode hoder i de mange verdiskapende bedrifter langs kysten?

Det skaper også tilsvarende stor undring å se den fraksjonsdeling man har innad i LO. Dersom media har gitt pålitelige analyser og informasjon, så er det organiserte i funksjonærforbund og offentlig ansatte som går sterkt inn for at en konsekvensutredning er uten interesse. Man vil strupe mulighetene for vårt distrikt, uten tilgang til kunnskap eller debatt.

Bedriftene i regionen har i mer enn seksti år samarbeidet med LO om gode løsninger for bedriftene på lokalplanet. Vi har også gjennom våre respektive sentrale organisasjoner påvirket myndighetene gjennom samarbeid til fordel for den verdiskaping basisnæringene står for. Vi undrer oss over at sektororganisasjonene i LO som i stor grad har såkalte sikre jobber ikke lenger viser den solidaritet som konkurranseutsatte næringer fortjener.

At disse signalene fra Ap og LO kommer i en tid med stor ledighet og behov for nyskaping undrer oss desto mer. Er sofaen blitt for dyp, og kosen litt for søvndyssende? Er det for sent for toneangivende institusjoner i samfunnet å komme på banen med større fremtidsretting av sin tenking?

Vi må ikke glemme at vi må skape de verdier vi skal leve av.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.