annonse

Gjør mindre enn halvparten så mange turer til Lo-Ve

: Ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland betjener først og fremst Harstad, Narvik og kommunene langs Tjeldsundet. Det har langt færre oppdrag i Lofoten og Vesterålen. (Foto: )
: Kurt Jenssen undrer seg over årsakene til at helikopteret rykker ut mer enn dobbelt så ofte per innbygger i de nærmeste kommunene rundt basen, som i Lofoten og Vesterålen. (Foto: )

Ambulansehelikopteret på Evenes rykker ut mer enn dobbelt så ofte per innbygger i nærområdet, som i Vesterålen og Lofoten.

Tor Johannes Jensen

Bladet Vesterålen fortalte nylig at Luftambulansetjenesten har gitt opp å plassere en midlertidig base for ambulansehelikopter på Trøsen, men i stedet vil leie lokaler hos Heli-Team i Harstad.

Samtidig pågår arbeidet med å finne en permanent base for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland, som opprinnelig ble lagt på Evenes, med Stokmarknes som det andre aktuelle alternativet.

To alternativ

Slik lød konklusjonen fra faggruppa som utredet lokalisering i 2012: «Analysen viser at valget står mellom base ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes eller Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Det er påvist gode argumenter for begge alternativene. Det er vanskelig å vekte medisinskfaglige og pasientlogistiske forhold opp mot operative og flysikkerhetsmessige faktorer. Men prosjektgruppen har vektet plassering i den østlige delen av distriktet tyngre enn plassering i den vestre. Samtidig har vi vektet plassering ved en flyplass tyngre enn plassering ved et av sykehusene.»

Hjelper de nærmeste mest

Nå er altså ei ny utredning i gang, med ordre fra Helse Nord om å bygge på den forrige utredningen.

I mellomtida er det kommet tall som viser at ambulansehelikopteret med base på Evenes først og fremst hjelper nærområdet. Bor man lenger fra basen, rykker helikopteret sjeldnere ut.

Mindre enn halvparten

Kurt Jenssen, som er varaordfører i Hadsel og fylkespolitiker for Sp, har sett nøye på rapporten «Utdrag driftsdata 2015-18. – Ambulansehelikopter Evenes», som Luftambulansetjenesten laget i fjor. Her går det fram at kommunene som tilhører Nordlandssykehuset i Vesterålen og Lofoten hadde 294 gjennomførte oppdrag med ambulansehelikopteret for en befolkning på nesten 54.000 innbyggere.

Samtidig hadde Harstad, Narvik, Evenes, Tjeldsund, Skånland og Lødingen som tilhører UNN, 729 gjennomførte oppdrag for ei befolkning på drøyt 51.000 innbyggere.

: Kurt Jenssen undrer seg over årsakene til at helikopteret rykker ut mer enn dobbelt så ofte per innbygger i de nærmeste kommunene rundt basen, som i Lofoten og Vesterålen. Foto:

– Er det skreileveren?

– Det kan se ut som folk i Vesterålen og Lofoten er mye friskere og mindre utsatt for ulykker enn øst for Møysalen. Kanskje det kommer av all skreileveren vi spiser, sier Jenssen lakonisk.

– Hvis vi leker litt med tall – uten å skulle sammenligne epler og pærer altfor mye – kan det se ut som helikopteret har hatt 5,45 oppdrag per 1.000 innbyggere i Vesterålen og Lofoten, mens det hadde 14 oppdrag per 1.000 innbyggere den østre delen av midtre Hålogaland. Det er omtrent 2,5 ganger så mange, tilføyer han.

Interntransport

Han synes det tegnes opp et bilde til å undres over når man ser den store forskjellen på helikopter-oppdrag i sammenheng med at de 20.000 innbyggerne i Harstad har eget lokalsykehus, og at det er akuttsykehus også i Narvik.

Bare 93 av pasientene fra de 294 oppdragene ambulansehelikopteret hadde i Lofoten og Vesterålen er levert på lokalsykehusene, mens det i Harstad var 270 oppdrag, og 291 pasienter som ble levert på lokalsykehuset.

– Her henter man altså pasienter fra andre kommuner. Samtidig kommer jo de fleste pasientene til UNN Tromsø, bemerker Jenssen.

Helikopteret brukes i stor grad til å flytte pasienter mellom sykehusene i Harstad, Narvik og Tromsø.

– Så langt jeg kan se, bruker man den førstelinje-tjenesten som helikopteret er, som andrelinjetjeneste tilsvarende ambulansefly i Tromsø, Harstad og Narvik, kommenterer han.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse