annonse

Gjorde om på jordvedtak

Angret
Angret: ordfører Sture Pedersen. (Arkivfoto) (Foto: )

Et enstemmig kommunestyre i Bø gjorde om på formannskapets omdisponering av landbruksjord til boligformål. Med tre mot to stemmer åpnet formannskapet forrige torsdag for å tillate dyrka mark brukt til bygging.

  • Mareno Leonhardsen Mareno@blv.no

Formannskapet har tidligere avslått omdisponering i et enstemmig vedtak. Etter at søker anket denne avgjørelsen, gjorde formannskapet om på vedtaket, forklarte ordføreren:

– Det dukket opp feil fokus for meg. Jeg var opptatt av dette med husbygging, og så problemstillinga som ei fradelingssak. Vi hadde med et grep omdisponert hele eiendommen. Jeg takker kommunestyret for at de er villig til å ta det opp på nytt. Jeg har varslet søker at jeg har til hensikt å ta saka opp igjen med henblikk på omgjøring. Dette vil ikke være til hinder for at søker kan søke fradelt ei tomt for bygging.

Vil ettergå saker

Ordføreren gjorde kjent at fylkesmannen har fattet interesse for formannskapets omgjøring, og ønsket å ettergå vedtaket.

Fylkesmannen har forøvrig meldt til Bø kommune at kommunen fortløpende må sende alle saksfremlegg og vedtak i saker som har med jordloven og konsesjonsloven å gjøre fra dags dato og fram til 1. oktober i år.

Betenkelig

– I dette finner jeg det tankevekkende at tre i formannskapet kan omgjøre på et vedtak som er fattet på bakgrunn av et langt forutgående arbeid. I dette tilfellet gjelder det 21 mål, men det kunne dreie seg om flere hundre. Det dreier seg om ei behandling etter jordloven, ikke bare kommunens arealplan. Mitt budskap til administrasjonen er at: så enkelt skal det ikke være å omgjøre på en avgjørelse.

Brith-Unni Willumsen (V), som var blant mindretallet i formannskapet, meddelte at hun hadde vært «en smule opprørt» i formannskapets møte.

Prisverdig

– Jeg skal ikke være opprørt i dag, i stedet setter jeg pris på at ordfører erkjenner at man har gjort et vedtak man egentlig ikke ønsker.

– Med ordføreren i spissen skal vi være talsmenn for ei viktig næring i kommunen, som landbruk er, sa Willumsen.

Rolf Hugo Eriksen (SV) sa seg også fornøyd med ordførerens retrett:

– Det er svært bra at ordfører tar selvkritikk i denne saka, og tar initiativ til å rette opp feilen som er gjort. Vi har svært lite dyrket areal i landet og i Bø.

annonse