Nyheter

Hadsel sa ja til Storheia Arena: – Kan bli et eventyr

Hadsel sa ja til Storheia Arena: – Kan bli et eventyr

HADSEL: Debatten ble lang, og tvil var det også. Men Hadsel kommunestyre vil ha Storheia Arena.

Bare Rødts Geir Jørgensen stemte imot.

– Storheia kommer til å ligge der, og vi er ganske sikker på at å kjøre  en god runde med de som er ramma av utenforskap; å kjøre en runde med dem, ja da tror jeg et fåtall sier at asfalt opp Storheie er det primære behovet for dem, grunnga Jørgensen sitt standpunkt i det ekstraordinære kommunestyremøtet i Hadsel torsdag kveld.

Mindretallspartiene Høyre, Venstre, Frp og Mos framla et felles,  alternativt forslag til innstillinga. Det vesentligste skillepunktet der var et ønske om å reforhandle avtalen med grunneierne, slik at kommunen fikk en utvidet «bruksrett», og «mer handlerom» for benyttelse av Storheia.

Utfallet det samme

Selv om rådmannen har hatt møte med grunneierne og prøvd å reforhandle avtalen, i tråd med kravet fra mindretallet, som sendte brev til ordføreren om dette i april, ble utfallet uforandret.

Skjønt debatten viste at fase 1 i prosjektet allerede er finansiert, selv om Høyres Ivar Fredriksen uttrykte tvil om dette virkelig er tilfelle. Men fra kommuneadministrasjonen ble det opplyst at med forskuttering av spillemidler, er en i boks med de seks og en halv milionene kroner som skal til.

– Visjoner som dette

Mot slutten av debatten holdt Senterpartiets unge representant Aina Nilsen et innlegg som ikke akkurat minsket forhåpningene om hva som Storheia-prosjektet kan bety for Hadsel og innbyggerne.

– Det er nettopp visjoner som denne som er med på å bestemme hvorvidt en skal bosette seg i Hadsel eller ei. Nettopp fordi denne saken viser at det er lov å tenke nytt i Hadsel, og hvilke resultat en kan oppnå dersom en samarbeider på tvers av partigrupper, fagområder, offentlig og privat. 

Nilsen ønsket å takke alle som har engasjert seg, og «vist oss at det er lov å drømme»

– Og at drømmer også i og for Hadsel kan gå i oppfyllelse. Jeg har tatt med meg en sjokolade i dag; en såkalt eventyrsjokolade, for jeg tror at dette kan bli et realt eventyr, uttrykte en begeistret Aina Nilsen.

Storheia Arena fase 1 vedtatt

Vedtaket som ble fattet torsdag kveld innebærer at kommunen går videre med å gjennomføre fase 1 i prosjektet Storheia Arena. Det betyr i første omgang at ordfører gis fullmakt til å signere en framforhandlet avtale med grunneiere i området. Ei forutsetning er at kommunen sikres tilgang som grunneier i området, og kan nytte utmark på lik linje med øvrige grunneiere.

Dette inkluderer bruk av hele veien sammen med kunder/partnere til befaring, besøk og bruk av installasjoner i mindre omfang utenom de inntil fem store, årlige arrangementene som Storheia Arena skal få holde.

Vedtaket innebærer også masseutskifting og asfaltering av veien opp til Storheia. Før dette arbeidet kan ta til, må en endelig avtale med grunneierne være signert.

Les mer om debatten rundt Storheia Arena i Bladet Vesterålen lørdag 11. mai.