annonse

Har flere ubesvarte Evenes-spørsmål

Venter
Venter: Avinor venter ennå på hastemøte med Forsvarsdepartementet om Evenes-utbygginga. (Foto: Forsvaret)

ANDØY: Avinor ba tidlig i mai om et hastemøte med Forsvarsdepartementet angående flere ubesvarte spørsmål om utbygginga av Evenes flystasjon. Departementet har derimot ikke svart på henvendelsen.

Morten Berg-Hansen

Det er NRK Nordland som melder dette i sin distriktssending på radio torsdag formiddag.

Kanalen har fått tilgang til et brev som Avinor sendte til Forsvarsdepartementet tidlig i mai, hvor de ba om et hastemøte for å avklare flere viktige spørsmål, blant annet om økonomi.

I brevet viser Avinor også til flere uavklarte forhold enn økonommi knyttet til utbygginga av Evenes. Det gjelder blant annet bruken av kjemikalier til avisning av rullebanen, og avklaringer på hvordan sivil flytrafikk kan bli berørt når skarp ammunisjon skal lastes om bord i militære fly.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, er det ikke tatt høyde for ei maritim sløyfe med armeringsområder på Evenes, slik dagens MPA-base på Andøya flystasjon har i dag. Disse er tenkt erstattet med såkalte «hammerheads» på Evenes – noe fagmiljøet innen MPA har uttalt seg sterkt kritisk til.

Ifølge NRK Nordland forventer Avinor også at de må ha flere på jobb, og at utgifter til brøyting og utstyr vil øke når Forsvaret etablerer seg.

I brevet viser Avinor også til planene om at det er de som skal dekke mesteparten av regninga for et nytt system for oppsamling av overvann. Det etterlyses også en plan for hvordan sivilt ansatte og passasjerer skal skjermes for støy fra jagerfly, ifølge kanalen.

Forsvarsdepartementet har ikke svart på Avinors brev fra mai. I mellomtiden har som kjent stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet vedtatt at det ikke blir noen ny gjennomgang av beslutningsgrunnlaget i Andøya-saken, begrunnet med det etter partienes syn ikke er framkommet nye usikkerhetsmomenter.

annonse