annonse

Helseolje og fiskeboller så det suser

: Salgsleder Svein Hokland i produksjonsavdelingen. der salget har økt med 19 prosent i år. (Foto: Hilde Jørgensen)
: Nytt utstyr til fiskebolle-produksjonen er kjøpt inn. (Foto: )
: I de store tankene raffineres fiskelevra til olje og tran. (Foto: )
: Fiskebolleproduksjonen er i full gang. (Foto: )
Tar en dose av den nye fiskeolja
Tar en dose av den nye fiskeolja: administrerende direktør Viktor Johnsen og salgsleder Svein Hokland. (Foto: )

SORTLAND: Råstoffet er rett utenfor kaikanten og Vesteraalens satser på å lage alle produkter selv. Ei ny olje er ute på markedet, og salget av fiskebollene øker stort.

Hilde Jørgensen

I sommer ble den nye fiskeolja lansert, som forbrukervariant i flott designet flaske, ren omega3-olje produsert av superfersk skrei fra nærområdet.

– Dette er tredje generasjon av fiskeolja, det vil si at vi stadig forbedrer dette produktet, forteller salgsleder Svein Hokland.

Forbrukerproduktet lages i første omgang uten vitaminer, i naturell variant og med smak. Vesteraalens vil også komme med vitamintilsatt omega3 olje.

Selges til hele verden

I sin tid ble den første olja utviklet av Maritex. Vesteraalens har solgt raffinert Omega-3 olje til bedriftskunder siden 2012, da Vesteraalens kjøpte Maritex.

Omega3 oljen selges til nesten hele verden - og aller mest til USA, Europa og til det asiatiske markedet.

I tillegg selger de mye raffinert olje, som produseres i lokalene til fabrikken på Sortland.

– Markedet her er enormt. Vi selger 800.000 kilo med raffinert olje til bedriftskunder i hele verden, som blant annet går til helsekost, barnemat, brød og kjeks, forteller Hokland.

– Vår politikk er at vi skal ha den beste råvaren, levert fra fersk skrei hentet lokalt i regionen, og jo ferskere dess bedre. Det er klart vi bruker det i salgsøyemed, sier administrerende direktør Viktor Johnsen.

– Og vi har veldig gode tilbakemeldinger på Omega3-olja til forbrukere, som vi arbeider med å få solgt i Norge på apotek og i helsebutikker. Vi har et utsalgssted på Sortland samt egen nettbutikk, sier Hokland.

Merke og smak selger

Vesteraalens as hadde en omsetning på 70 millioner kroner i fjor, halvparten kommer fra fiskebollene, den andre fra oljeproduksjonen.

– Vi håper at olja som et forbrukerprodukt skal øke i salg. Den vil vi også videreutvikle blant annet med flere smaker, sier Hokland.

Men fiskebollene selges uten markedsføring. For det meste til Norge, 1, 5 millioner bokser gikk ut i det norske markedet i fjor, til sammenligning gikk det ut 750.000 bokser i 2009.

– I 2017 har det hittil vært en økning på 19 prosent i salget, sier Hokland.

– Vi bruker ikke markedsmidler på fiskebollesalget. De når ut i markedet på tradisjon, merke og smaken, altså det gode produktet det er, sier Johnsen.

Oppskriften er ikke forandret nevneverdig siden første fiskebolle ble laget for vel hundre år siden. De siste årene har fabrikken i tillegg til fiskebollene utviklet et suppebolleprodukt, som supplerer dette markedet.

Siden 1. oktober har fiskebolle-produksjonen vært i full gang, siden tilførsel av råstoffer er god på dennetiden av året.

– Vi produserer for fullt fram til neste sommer, mens råstoff-tilgangen er god, sier Johnsen, som understreker at det jobbes med mange produktidéer, der hele fisken tas i bruk.

– Vi ønsker å utnytte råvaren her den er, og da mener vi hele fisken, for så å selge det ferdige produktet ut på markedet, sier han.

I ny fabrikk

Bedre plass blir til det når Vesteraalens flytter inn i ny fabrikk i mai til neste år. I den nye delen, som er i vegg i vegg med den gamle, skal produksjonen av fiskeboller og annen matproduksjon foregå. Her er det allerede kommet noe nytt utstyr, klar til å installeres.

I den gamle delen skal fiskeoljeproduksjonen fortsatt foregå.

I dag er det 35 ansatte, med den nye fabrikken kan det fort bli 50 ansatte, med nyansettelser i alle ledd.

Fabrikken er eid av Vesterålen Invest as, med investorene Geir Wold, Eivind Sundstein og Eivind Simonsen, som har 57 prosent aksjemajoritet. Resten eies av mindre aksjonærer, blant andre ansatte i fabrikken.

– Det er fint at Vesteraalens eierne viser at de har tro på selskapet og at selskapet kan fortsette med nyutviklinger. Det viser de blant annet med at en ny fabrikk til over 100 millioner kroner er under oppføring, så det er en positiv drive her som smitter over på oss ansatte, og Vesteraalens har svært positive dager for tiden, sier Johnsen.annonse

annonse

annonse