annonse

– Hvordan løser Vesterålen online sitt samfunnsoppdrag?

Naturviterne
Naturviterne: Rune Stigen Kvannli (Foto: Sverre Idar Lakså)

Åpent brev til nettavisa Vol.

  • Lesernes Meninger

Vi ønsker å stille spørsmål ved hva redaksjonen i vol.no anser for å være sitt samfunnsoppdrag? Og om redaktøren mener at Vesterålen Online ivaretar samfunnsoppdraget?

Bakgrunnen for at vi stiller spørsmålet er blant annet den siste tids publiseringer på vol.no:

17.06: Vi kan lese om en merknad til: Reguleringsplanen for rundkjøring i Kjempenhøykrysset. I artikkelen på vol.no fremstilles dette som en merknad til Kjempenhøy boligområde, som er en helt annen plan. I artikkelen problematiseres merknader fra grunneiere som omfatter eksisterende hage og uteareal. Hvor mye hage finnes egentlig på steinfyllinga uti Sortlandsundet? Er Vesterålen Online klar over at denne sammenblandingen av saker kan få store konsekvenser for omdømmet til tiltakshavere som i utgangspunktet ikke har noe med saken å gjøre?

20.06: Vi kan lese om viltforvaltningen i Sortland. Ikke mindre enn seks ulike artikler om emnet ble publisert samtidig. Da skulle man jo tro at innholdet akkumulerte i noe mer kontroversielt enn at kommunen ikke har formalisert sin ettersøksordning. Kommunen skal selvfølgelig ha dette på stell, men her står dessverre ikke «avsløringen» i samsvar med sakens brede omtale. Det er videre betimelig at vol.no har ramset opp sakens historikk uten ta med sin tidligere beklagelse av kritikkverdig journalistarbeid i tidligere artikkel som angår saken.

21.06: Vi kan lese følgende tendensiøse overskrift vedrørende et møte i formannskapet: «Dette holder hun hemmelig for deg i dag» (med bilde av rådmannen). At pressen tar seg visse friheter for sikre klikk på saker kan man jo til en viss grad forstå, men dette er direkte uriktig. Rådmannen ga i møtet en god og utfyllende forklaring på hvilken sak som var unntatt offentlighet og hvor informasjon om denne kunne letes frem. Dette ble til og med demonstrert slik at alle til stede med selvsyn kunne se at saken på en grei måte kunne finnes frem. Når dette er sagt ønsker vi å understreke at rådmannen i Sortland både for sin egen rolle og for andre tilsatte har et svært høyt fokus på åpenhet og tilgjengelighet i den offentlige forvaltningen.

21.06: Vi kan lese at Christoffer Ellingsen for anledningen ble døpt om til Georg Ellingsen gjennom en hel artikkel fra møtet i formannskapet.

21.06: Om Esso-krysset kan vi lese følgende overskrift: «Lar Esso-krysset seile sin egen sjø».  I påvente av en reguleringsplan vedtok formannskapet å utsette økonomiske bidrag til en kryssløsning. Dette er ikke urimelig da politikerne uttrykte at eventuelle økonomiske bidrag til løsninger bør fremgår av en vedtatt reguleringsplan. Hva er tiltaket? Hva kommer dette til å koste? Når skal tiltaket realiseres? Vol.no sitt valg av overskrift gjenspeiler overhodet ikke debatten eller vedtaket på en korrekt måte. Igjen er jounalistikken tendensiøs og vitner om manglende undersøkelser av fakta i saken.

Demokratiet slik vi kjenner det er avhengig av en fri, undersøkende og kritisk presse. Medias samfunnsoppdrag omtales gjerne som tredelt: å informere, være arena for debatt og å være en kritisk aktør til offentlige og private aktører for å hindre overgrep og maktmisbruk. Som lokale media har både Vesterålen Online og Bladet Vesterålen sentrale roller i den offentlige informasjonen og ordvekslingen.

Etter vår mening er det beklagelig å se at Vesterålen Online ved hjelp av feilaktige fremstillinger kjemper for å holde på lesere. Det skal selvfølgelig være forståelse og aksept for at heller ikke journalister er ufeilbarlige, men når feilene synes å komme såpass tett er det grunn til å si ifra. For å utføre sitt samfunnsoppdrag er det maktpåliggende at journalister er korrekte i sin gjengivelse av tingenes tilstand. Integritet, etterrettelighet og fokus på samfunnsoppdraget må være viktige stikkord for ikke å gi ytterligere næring til fake-news begrepet.

Våre medlemmer, som tilsatte i Sortland kommune, skal til enhver tid bidra til åpenhet, profesjonalitet og eventuelt imøtegå kritikk dersom den rettes direkte via media. Imidlertid kan vi ikke se at Sortland, Vesterålen og lokaldemokratiet er tjent med lokale media som er lemfeldig med fakta når det skal rettes søkelys mot saker eller praksis. Som hovedtillitsvalgte oppfordrer vi redaktøren i Vesterålen Online til å ta ansvar for det journalistiske håndverket – som den siste tiden har vært under enhver kritikk.

Kato Lund,

hovedtillitsvalgt for NITO

Rune Stigen Kvannli,

hovedtillitsvalgt for Naturviterne

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse