annonse

– Hvorfor ikke bygge ny skole ved Hadselhallen?

: Stokmarknes får ny ungdomsskole med nye spesialrom. I morgen gjør kommunestyret det store, overordnede vedtaket, som sannsynligvis betyr at man bygger nytt i stedet for å renovere. (Foto: )

Hadsel Høyre vil ha utredet en ny ungdomsskole ved Hadselhallen og den nye flerbrukshallen på Stokmarknes.

Tor Johannes Jensen

Torsdag skal kommunestyret i Hadsel bestemme hvilket alternativ man ønsker for ny ungdomsskole på Stokmarknes.

I et innlegg på Facebook onsdag kveld, kommer Hadsel Høyre med et helt nytt alternativ til de fire rådmannen har lagt fram for ny ungdomsskole på Stokmarknes.

Partiet viser til at alle alternativene som er utredet, forutsetter at skolen skal romme 210 elever og sju klasser.

Hadsel Høyre spør etter tallgrunnlaget.

– Ingen av alternativene som skisseres viser til fremtidig elevtall i et 20-års perspektiv, og det er heller ingen av alternativene som ser på muligheten for en annen lokasjon enn tomta skolen står på i dag, bemerker partiet i innlegget sitt – og viser samtidig til at det ikke er noen kritikk av rådmannen, som ikke er bedt om å utrede noe slikt alternativ.

Men Høyre ønsker plassering ved den nye flerbrukshallen utredet som et femte alternativ.

Partiet mener en ungdomsskole som skal brukes i 20 til 40 år må ta utgangspunkt i kommunens forventninger til vekst i folketall, elevtall, næring, kultur-og idrettsliv.

– Da er det viktig at skolen har den mest framtidsrettede plasseringen og at den dimensjoneres for nettopp vekst. Innenfor rimelighetens grenser, åpenbart – men det vil jo være litt uklokt å ta en så viktig avgjørelse uten å se på alternativ plassering, og uten å tilsynelatende ha en klar formening om estimert elevtall for de neste 20 årene? heter det fra Hadsel Høyre, som håper på en visjonær debatt i kommunestyret torsdag.annonse

annonse

annonse