annonse

Hyllet frivilligheten under åpninga av fylkestinget

Ordfører
Ordfører: Tove M. Bjørkmo (Foto: Arkivfoto)

  • Pressemelding

SORTLAND: Sortlands ordfører hyllet frivilligheten og kommunens barne- og ungdomsarbeid under åpningen av Nordland fylkesting mandag. Det frivillige arbeidet og arbeidet vårt med unge er bærebjelker i Sortlands-samfunnet. Vi har tro på at dette skal forhindre utenforskap, sier Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland.

Det er tradisjon for at en ordfører hilser Nordland fylkesting under åpningen av hver sesjon, og under fylkestinget som denne uka avholdes i Narvik, var det ordføreren i Sortlands tur til å presentere sin kommune. I tillegg til å holde en tale, viste Tove Mette Bjørkmo en ny film som blant annet tar for seg kommunens barne- og ungdomsarbeid.

– I Sortland er vi gode på møteplasser, og dette er en av og de store styrkene våre. Jeg er også stolt av å kunne vise fylkespolitikerne noen av de frivillige heltene i Sortlandssamfunnet. De har mye av æren for at Sortland er blitt et så godt sted for unge å vokse opp, sier Bjørkmo.

Sortland har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid med unge. I 2015 ble kommunen med i underkant av 10 000 innbyggere, kåret til årets barne- og ungdomskommune i Norge. Utmerkelsen fikk Sortland blant annet for sitt sterke fokus på gratis lavterskeltilbud. Hver fredag er det åpent hus i idrettshallen, et tiltak som samler nesten 500 personer i alle aldre. Kulturfabrikken som huser en rekke forskjellige kulturarenaer har omlag 10.000 besøkende i uka. I tillegg samler idretten flere tusen sortlendinger.

– Vi ønsker at tilbudene skal være gratis. Det skal være lett å delta, og alle skal kunne ha mulighet til å være med. Det har også vært veldig viktig for oss å få barn og unge til å medvirke, og vi har et svært aktivt ungdomsråd i kommunen som gjør en god jobb, sier Sortlands-ordføreren.

Som en av svært få kommuner i nord har Sortland hatt en sammenhengende befolkningsvekst de siste 25 årene, men kommunen ønsker likevel å tiltrekke seg flere unge.

– Hele Vesterålen trenger å bli mer attraktiv for unge i etableringsfasen, og jeg håper derfor at Nordland Fylkeskommune vil være med på et prosjekt for å få unge til å flytte til Vesterålen, avslutter Tove Mette Bjørkmo. (Pressemelding)

annonse