annonse

– Ikke anbud på hotell-tomta

: – Hotelltomta har ikke vært på anbud – og må heller ikke på anbud, sier Karl-Erling Nordlund (Sp), varaordfører i Sortland. (Foto: )

SORTLAND: Kulturfabrikken Eiendom as har ikke gjennomført noen anbudsprosess for avhending av hotelltomta.

Morten Berg-Hansen

Det skriver varaordfører Karl-Erling Nordlund i et svar til Høyres kommunestyrerepresentanter Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen.

De tok sist uke opp en rekke spørsmål om hotelltomta med ordfører og varaordfører. Bakgrunnen deres var at de føler kommunestyret ikke har fått informasjon om salgsprosessen og betingelsene som er knyttet til denne – samtidig som kommunestyret sitter med ansvaret i saken.

Ifølge varaordfører Nordlund er årsaken til at det ikke har vært gjennomført noen anbudsprosess slik kommunen gjør det ved avhending av kommunens eiendom, er at kommunens egne retningslinjer ikke stiller krav om det når det er kommunale aksjeselskaper som avhender eiendom.

– Dessuten gjelder ikke lov om offentlig anskaffelse ved salg av fast eiendom, heter det i svaret fra Nordlund.

Han påpeker imidlertid at Kulturfabrikken Eiendom as har jobbet aktivt i markedet.

– Forhandlingene underveis med interessenter har vært konfidensielle og unntatt offentlighet.

Han beskriver prosessen som har foregått på denne måten:

«KE (Kulturfabrikken Eiendom) tok kontakt med flere hotellkjeder og investormiljø både i landsdelen og nasjonalt. Det lyktes ikke å få noen avtale om bygging med hotellkjedene, men det ble inngått en opsjonsavtale om bygging av hotell på Sortland med et investormiljø i Oslo. Formannskapet ble orientert om prosessen og opsjonsavtalen. Men heller ikke disse investorene lyktes med å få til avtale om drift av et hotell på Sortland, og opsjonsavtalen utgikk.

Underveis i denne prosessen ble KE kontaktet av noen andre interessenter som fikk samme opplysninger som øvrige nevnt ovenfor, men det endte ikke med noen avtaler.

I oktober 2017 ble god dialog med en investor og driver av hotell opprettet. Dette endte med opsjonsavtale i mars 2018. Ordfører og rådmann ble orientert om dette, og en pressemelding ble utsendt.

I formannskapet 21.06.2018 ble det gitt en orientering om prosess og fremdrift med denne utbyggeren, og at det i aller nærmest tid ville komme en avklaring om de gikk videre til neste fase i sine planer.»

Ifølge Nordlund har det vært kjent for offentligheten via media og gjennom samtaler at hotelltomta er til salgs – for bygging av hotell.

– Kulturfabrikken Eiendom har vært i kontakt med flere lokale interessenter, herunder også tidligere aktører, som har forhørt seg om vilkårene for salg av tomta. Men ingen av disse har så langt kommet tilbake med konkrete prosjekter. Konkrete prosjekter har vært en forutsetning for at Kulturfabrikken Eiendom skulle inngå opsjonsavtale.

Ifølge Nordlund har interessenten som i dag har opsjonsavtale vært på befaring på Kulturfabrikken, og det er også avholdt møte mellom utbygger og Kulturfabrikken.

– Det fremkom at det er i begges interesse med et nært og godt samarbeid om drift av Kulturfabrikken og hotellet, sier Nordlund.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse