annonse

Ikke ei krone til Andøy

Ingenting
Ingenting: Andøy kommune får ikke omstillingsmidler over statsbudsjettet for 2020. (Foto: Fredrik Sørensen)

ANDØY: Andøy kommune får ikke midler til omstilling over statsbudsjettet for 2020.

Fredrik Sørensen

Regjeringen har lovet å bidra med 95 millioner kroner til omstillingsarbeidet i Andøy kommune i forbindelse med at Andøya flystasjon skal legges ned.

Så langt har Andøy kommune fått tildelt 60 millioner kroner.

I statsbudsjettet presiserer regjeringa at lovnaden om 95 millioner fortsatt ved lag.

Det kommer derimot ikke ei krone til omstilling i statsbudsjettet for 2020.

– Regjeringen gir ikke nye midler til omstillingsarbeidet i Andøy kommune i budsjettet for 2020, opplyser regjeringa.

Heller ikke denne gang kom det midler til storprosjektet i Andenes havn fra regjeringa.

Ei avklaring vedrørende satellittbasen Andøya Spaceport kom heller ikke.

Når det gjelder Nasjonalt senter for romrelatert utdanning (NAROM), foreslår regjeringa ei grunnbevilgning på nær 16,2 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2020.

annonse