annonse

Jobber for pilotskole til Andøy – det kan gi 300 studenter og 70-90 ansatte

Pilotskole til Andøy
Pilotskole til Andøy: Fylkesleder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, vil ha pilotskole til Andøy. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre på et tidligere besøk i kommunen. (Foto: Idar Ovesen)

ANDØY: Nordland Arbeiderparti jobber hardt for pilotskole til Andøy. Ei slik etablering kan gi 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021. – Vi har forventning om stor tilslutning når vi nå fremmer en uttalelse i fylkestinget, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran.

Fredrik Sørensen

Partigruppene i fylkestinget hadde sist søndag besøk fra Pilot Flight Academy, som presenterte spennende planer for etablering av pilotutdanning i Andøy.

– Arbeiderpartiets gruppe tok umiddelbart imot utfordringen, og fremmer nå en uttalelse i fylkestinget som vi har forventninger om stor tilslutning til, opplyser fylkeslaget i ei pressemelding.

Fylkesleder Bjørnar Skjæran har følgende å si om saken:

– Nordland Arbeiderparti jobber utrettelig for å bidra til at omstillingen i Andøy-samfunnet blir så kraftfull og vellykket som mulig, og det er avgjørende at prosjekter som kan realiseres raskt gis prioritet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i Andøyas fortrinn, både ved at flyplassen skal driftes videre, at luftrommet har god plass, og at det allerede finnes viktig luftfartkompetanse i Andøy, sier Skjæran.

– Stort potensiale

– Prosjektet har også potensiale til å samarbeide godt med andre virksomheter i Andøy, og til å skape mange nye arbeidsplasser, utdyper Skjæran, som tilføyer at han har merket seg Andøy kommunes støtte til prosjektet.

Ifølge Skjæran har Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, fulgt opp oppfordringen fra Nordland Arbeiderparti om at partiene som vedtok Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) bør utvikle en særskilt omstillingsplan i fellesskap.

– Så langt har ikke regjeringspartiene respondert positivt på initiativet, sier Skjæran.

– Stolt

Fylkestingsrepresentant Kjell-Are Johansen fra Andøy er fornøyd med at eget parti viser vilje til å satse på Andøy-samfunnet.

– Jeg er stolt over den jobben vi gjør fra Nordland Arbeiderparti for å sikre ei vellykket omstilling. Vi kommer til å følge opp alle prosjekter som har behov for politisk støtte, og i Andøy vet vi hvor avgjørende støtten fra fylkesrådet og fylkestinget er. Fylkesrådslederen tok fra dag en initiativ til det han kalte ei øyeblikkelig omstilling, og vi vil bidra med alt vi kan, selv om Arbeiderpartiet ikke sitter i regjering, sier Johansen.

Johansen fulgte også opp saken med et spørsmål til fylkesråd for næring tirsdag, om hvordan fylkesrådet følger denne konkrete saken opp videre, og la avslutningsvis til:

– Får vi dette på plass vil jeg personlig sørge for at fylkesråden blir invitert til åpninga.

Uttalelsen som fremmes av Nordland Arbeiderparti:

Pilotutdanning på Andøy

Nordland fylkesting viser til Pilot Flight Academys (PFA) planer for etablering av pilotutdanning på Andøya. Bakgrunnen for PFAs interesse er først og fremst Andøyas åpenbare fortrinn, med infrastruktur og luftrom som ligger til rette for slik utdanning. Samtidig viser Nordland fylkesting til den økte etterspørselen etter piloter, hvor dagens utdanningskapasitet dekker under halvparten av behovet i Europa.

PFA er i dag en av Europas største flyskoler med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass. Skolen har 250 studenter og mer enn 70 ansatte, og er i stadig vekst. Den toårige pilotutdanningen ved skolen fører frem til alle sertifikater som trengs for å kunne søke jobb i de store flyselskapene rett etter endt utdanning.

Nordland fylkesting viser til at Andøya har fantastiske fortrinn til å kunne ta en posisjon innen internasjonal pilotutdanning. Andøya har ledig flyplasskapasitet, ledig luftrom og nærhet til mange andre flyplasser for skoleflyging. Videre vil en flyskole kreve minimalt med grunninvesteringer, da mange av fasilitetene på flyplassen kan benyttes av skolen. Det finnes også mye luftfartspersonell både på Andøya og i regionen som vil kunne få arbeid ved skolen, og som kan bidra til en videreutvikling av utdanningen.

En etablering av flyskole på Andøya vil utgjøre et luftfartskompetansesenter sammen med Andøya Space Center, Widerøe og Forsvaret. Dette vil være viktige bidrag i en kraftfull omstillingspakke som Andøysamfunnet trenger, og fylkestinget er kjent med at Andøy kommune har prioritert økonomisk støtte til forprosjektet.

Nordland fylkesting viser til at en egnet form for studiefinansiering vil kunne bidra til en rask etablering av pilotutdanning på Andøya med 40-60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder og med 100 studenter innen ett år. Flygetrening vil kunne starte opp allerede i 2020 og skolen vil da være utvidet til anslagsvis 300 studenter og 70-90 ansatte på Andøya innen 2021. Nordland fylkesting ber derfor regjering og Storting ta et snarlig initiativ med sikte på å få til en egnet studiefinansiering for pilotstudenter fra EØS- området.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse