annonse

Kjellin ny sjef for HV-16

Overtar
Overtar: Kommandør Jon Ivar Kjellin blir ny sjef for HV-16. Kjellin kommer fra jobben som sjef for Sjøkrigsskolen. Han overtar formelt 15. januar 2018. (Foto: Marius Vågenes Villanger/Forsvaret)

Kommandør Jon Ivar Kjellin overtar 15. januar 2018 sjefsstolen i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16).

  • Pressemelding

Kjellin overtar etter oberst Ole Kristian Karlsen, som i oktober gikk inn i stillingen som ny nestkommanderende og stabssjef i Brigade Nord.

Kjellin er kanskje for mange kjent som tidligere sjef for Kystjegerkommandoen (KJK) på Trondenes i Harstad. Han var med i selve utviklingen av KJK og gikk gradene der inntil han ble sjef i 2009-2011. Han var den første kvalifiserte kystjegeren som ble sjef for KJK. Han var også den første som deployerte med kystjegere til Afghanistan høsten 2005 og våren 2006.

Etter dette bidro han til kontinuerlig internasjonal innsats fra Kystjegerkommandoen og senere hele Marinens jegervåpen, inntil han gikk av som våpensjef for Marinens Jegervåpen i 2015. Han har etter dette vært skolesjef på Sjøkrigsskolen, før han nå overtar som sjef for HV-16.

Veteranpris

– Jeg søkte jobben som sjef HV-16 fordi det er en svært viktig jobb med fokus på beredskap og operativ virksomhet i en totalforsvarssammenheng. Det er meget meningsfullt. Innsatsen er lokalt forankret og avhengig av en stor del frivillighet. Det er derfor med en stor grad av ydmykhet og respekt jeg ser fram til å føre kommando over Heimevernet i nordre Nordland og Troms, sier Kjellin.

Han har tidligere mottatt Forsvarsmedaljen med laurbærgren og Forsvarets veteranpris. Bakgrunn for disse utmerkelsene var innsatsen for skadde soldater og familiene til skadde og etterlatte.

Kjellin var sjef på KJK da kommandoen fikk ni skadde i forbindelse med et sammenstøt i Tutakdalen 2. mai 2010, og da de mistet fire soldater i en veibombeeksplosjon 27. juni samme år. Avdelingen fortsatte å løse oppdrag fram til Norge trakk seg ut av Faryab i 2012.

Viktig jobb

Kommandør Jon Ivar Kjellin, som er født i Halden, men nå bor i Harstad, ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative realfaglige kystartillerilinje i 1988. Kjellin har variert tjenestebakgrunn fra Forsvaret. Han har tjenestegjort ved rekruttskole, fort, i Sjøforsvarets forsyningskommando, Kystartilleriinspektørens stab, skyteskolen med mer.

I tillegg til Sjøkrigsskolen har Kjellin Langkurs for maritime taktiske operasjoner og diverse kurs i inn og utland, utdanning ved Forsvarets stabskole (Stabsskole I og II) , ettårig sjefskurs ved U.S. Naval Command College (NCC) i Newport, Rhodes Island og Forsvarets høyskoles informasjonskurs.

– Jeg ser fram til å samarbeide med alle samfunnsmessige instanser som jobber med beredskapsmessige forhold. Jeg ser fram til møte med lokalbefolkningen, soldatene og befalet som gjør en fantastisk innsats med begrensede midler over alt i distriktet.

– Dette er folk som ser det som sin rett og plikt til å være med på å verne om konge og fedreland i fred, krise og krig. Jeg ønsker å bidra til at de opplever jobben som meningsfullt og viktig.

– Jeg gleder med til å ta fatt på den nye jobben i en svært viktig del av Norge, fastslår Kjellin.

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16

• HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune.

• Distriktssjef fra 15. januar 2018 er kommandør Jon Ivar Kjellin.

• Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke.

• HV-16s distriktsstab i Bjerkvik består av 28 fast tjenestegjørende offiserer og 5 sivilt ansatte.annonse

annonse

annonse