annonse

Kjører nesten like mye på en bil

: Yngve Jakobsen fortalte om utfordringene de ansatte på Sortland opplever ved å miste en ambulanse. (Foto: Sverre Idar Lakså)

SORTLAND: Ambulansesjåfør Yngve Jakobsen la ingenting imellom da han fortalte om hvordan kuttet av en ambulanse på Sortland fungerer i praksis. – Dette er kun gjort for å spare penger, men overtid og hjelp fra nabokommunene gjør at besparelsen antakeligvis er liten, om den er der i det hele tatt.

Sverre Idar Lakså

Yngve Jakobsen er tillitsvalgt i Delta for de ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen. Han har kjørt ambulanse i 30 år.

– Det var et vedtak i Hålogalandssykehuset som la ned en ambulanse hver i Øksnes og Bø for noen år tilbake. Da fikk Sortland en ekstra døgnbemannet ambulanse. Det koster å drive en ambulanse, og vi har hatt et overforbruk på nesten 10 millioner i ti år, forklarte Jakobsen.

Han fortalte at i forbindelse med at den ene av ambulansene på Sortland ble nedlagt, sto det ingenting om hva tjenesten skulle være.

– Det handlet kun om at det skal spares penger.

Nå har det gått halvannet år med kun en ambulanse på Sortland, og Jakobsen melder om forhold for de ansatte som er betydelig forverret.

– Føler at vi ikke strekker til

– Vi som kjører ambulansene sitter igjen med følelsen av å ikke strekke til, fortalte Jakobsen.

Han sier at de ansatte i Vesterålen har hatt flere møter med Helse Nord, der de har gitt uttrykk for bekymringene.

– Det handler både om beredskapen og de personalmessige forholdene. Vi har et enormt sykefravær, noe som igjen fører til at de som står igjen må ta unna for å holde beredskapen. Det er enkelte ansatte som har over 1000 timer overtid, forklarte Jakobsen.

Han sier at i møtet med ledelsen i Helse Nord ikke har kommet signaler om bedring.

– De kommer hele tiden tilbake til økonomi. Vi har gitt beskjed om at rammene for ambulansetjenesten er for små, men det innrømmer de ikke. Da blir det vanskelig for oss å gjøre noe med det.

Nesten like mange oppdrag på en bil

Han sier at de tillitsvalgte har hatt en rekke møter, og at målet er å få ressursene som tjenesten trenger.

– Det er også sånn at før da vi hadde to biler hadde disse to bilene 1400 oppdrag. Dagens ene bil har 1100 oppdrag, og resten blir tatt av de andre bilene i distriktet. Det har også vært lovet fra HelseNord at det skulle bemannes opp i distriktene, men dette har ikke blitt gjort. Besparelsen i å kutte en bil er ikke der, for kjøringa må gjøres av noen andre, og ingen gjør noe gratis, forklarte Jakobsen.

Bilen har stått stille

Han fikk spørsmål om de personalmessige utfordringene har ført til at bilene har stått stille.

– Det er stor slitasje på folk, og det hender at biler står i ro fordi det ikke er folk til å bemanne dem. Så er det også sånn at vi har kjøre- og hviletidsbestemmelser å forholde oss til. I særskilte tilfeller der det er stort behov for ambulanse kan disse fravikes, da skjer det at de som allerede er slitne må kjøre ut for å hjelpe de sykeste av de syke, fortalte Jakobsen.

Han oppfordret politikerne til å jobbe opp mot egne parti, og minnet om at det er over 17.000 timer overtid i Vesterålen i 2017.

– Nordlandssykehuset ligger etter på responstida, og det er ikke bare her i Vesterålen. Det er vanskelig å få tak i tallene, men besparelsen kan ikke være stor når de få ansatte som er igjen har så mye overtid, sa Jakobsen.

Han sier beredskapen ikke bare er blitt dårligere på Sortland, men da biler fra andre kommuner må ta akutt-oppdrag i Sortland, blir beredskapen dårligere i de andre kommunene også.

Jakobsen fikk flere spørsmål om kostnadene ved liggebilen som er tilført, men disse har han på et halvt år med spørsmål til helseforetaket ikke klart å få tak i.

Må ta det opp med ministeren

Ordfører Tove Mette Bjørkmo takket Yngve Jakobsen for orienteringa.

– Dette viser viktigheten av en god prehospital tjeneste. Fra Sortland kommunes side har vi hele tiden sagt hvor viktig dette er, det er et feil vedtak som er gjort

Bjørkmo la også til at denne saka er tatt opp på fylkestinget.

– Det styrker saka vår. Fylkestinget skal også ha en dialog med Helse Nord, og da håper vi å kunne gi innspill til den dialogen.

Bjørkmo fortalte også at hun har vært i kontakt med LHL, og at de sammen skal arbeide videre med dette.

Må hele ordninga revurderes?

Oddmund Enoksen mener det er problematisk at man må helt opp på ministernivå for å påvirke inn til helseforetakene.

– Vi har stelt oss slik at vi har overlatt størstedelen av myndigheta på dette området til helseforetakene. Vi har ikke innflytelse eller kontroll annet enn via helseministeren, kanskje bør denne ordninga som helhet vurderes?

Enoksen la til at slik han oppfatter det, kan det umulig ha blitt spart noe penger på å legge ned ambulansen på Sortland.

– Dette er mye verre enn jeg hadde trodd, kravene til kvalitet oppfylles ikke slik jeg ser det, sa Svein Robert Vestå.

Det var mange som hadde spørsmål til både helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen og til Yngve Jakobsen, og alle som var oppe på talerstolen var enige om at denne saka ikke er avsluttet, og at det skal jobbes videre med dette.

Mange avvik

I ei orienteringssak fra Sortland kommune listes det opp 12 registrerte avvik, men Sture Jacobsen påpekte at antall avvik kan være langt høyere, men at av ulike grunner blir ikke slike avvik registrert.

– Hvis en ambulanse får stå i ro i fem minutter blir det ikke registrert som samtidighetskonflikt, men jo flere slike tilfeller blir slitasjen på de ansatte desto større, og slik situasjoner kan det være mange av, sa Yngve Jakobsen.

Han la til at det ikke finnes system som gjør at ambulansen på Sortland blir alarmert om en ambulanse fra en annen kommune må rykke ut til Sortland.

– Alle som er kjent med avvik må melde disse inn, oppfordret Arne Emil Iversen, som selv meldte fra om et avvik som både lokale media og Dagsrevyen har omtalt.

annonse