annonse

Kommentar | De uvitende aksjonistene og de upålitelige lokalavisene

Debatt
Debatt: Stortinget har vedtatt å legge ned MPA-basen på Andenes. Det skal skje om få år, når de nye maritime patruljeflyene av typen P-8 Poseidon kommer til Norge. Vedtaket har vært gjenstand for stor debatt helt siden det ble fattet i 2016. (Skjermdump fra dn.no)

Hvem er det som skaper sine egne sannheter? Og hva er egentlig Dagens Næringslivs agenda når hovedstadsavisen stempler andværingene og lokalavisene i Vesterålen slik den gjør?

Fredrik Sørensen

Det er i disse dager tre år siden gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) ble vedtatt i Stortinget. Et bredt flertall – bestående av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet – sto bak forliket, som blant annet innebærer nedleggelse av Andøya flystasjon. 

Lokalavisene i Vesterålen har viet saken stor oppmerksomhet de tre seneste årene. Det er ikke mange saker vi har gått etter i sømmene så nøye. Til tross for det, sitter vi tilbake med flere spørsmål enn svar. Det er også hovedgrunnen til at vi fortsetter å stille spørsmål.

Den seneste uka har en sovende kjempe våknet i forsvarssaken. Dog med et utgangspunkt det ikke er enkelt å forstå. Forrige lørdag stemplet Dagens Næringsliv (DN) andværingene og alle som kjemper for Andøya flystasjon som dårlige tapere. Det gjorde avisa på lederplass, med en tirade som knapt kunne vært formulert bedre av byråkratene i Forsvarsdepartementet. Ei heller av forsvarsministeren, eller de forsvarspolitiske talspersonene i Høyre og Arbeiderpartiet. 

Lederen ble, ikke uventet, viet stor oppmerksomhet i nord – og spesielt i Andøy. Innbyggerne her har levd hånd i hånd med Forsvaret i flere tiår. Men de som hever røsten, og sier ifra, de skal enten ties ihjel eller møtes med en form for hersketeknikk som gjør at fokuset flyttes vekk fra det saken egentlig handler om.

DN har dessverre lagt seg på denne linja. Torsdag kom det en ny verbal knyttneve i retning Andøya fra hovedstadsavisen. Denne gang fra kommentator Sverre Strandhagen. Budskapet var i stor grad det samme som i lederen forrige helg: «Det er legitimt å kjempe for egne arbeidsplasser og for et lokalsamfunn, men aksjonister og lokalaviser i Andøya-området opererer med egne sannheter», skrev Strandhagen.

Et slikt utsagn kan kun komme fra en person som ikke har fulgt med i timen. I tre år har såkalte aksjonister og lokalaviser fokusert på forsvarspolitikk. Ikke distriktspolitikk, som DN hevder. Spørsmål etter spørsmål er stilt om luftvern, armering, lagring av eksplosiver, infrastrukturbehov for egne og allierte fly, turbulens og samspillet mellom overvåkingsflyene som innhenter data og E-tjenesten som behandler det som innhentes på operative tokt. Lista er enda lengre. Å hevde at de stakkars andværingene ber for sin syke mor, faller på sin egen urimelighet.

Ifølge DN og Strandhagen skal Evenes i framtida ta imot allierte styrker. Det inngikk ikke i utbyggingsplanene som ble vedtatt i Stortinget for tre år siden. I turbulensanalysene som nylig har vært til ekstern kvalitetssikring, er det riktignok tegnet inn en hangar med begrenset plass til allierte patruljefly. DN skal med andre ord ha all ære for å bringe flere utbyggingstrinn på Evenes på banen. Det har blitt snakket om disse trinnene lenge, men ifølge Forsvarsdepartementet eksisterer de ikke. Ikke ifølge Forsvarsbygg, heller. «Det som planlegges bygget på Evenes skal dekke de nasjonale MPA-behovene, og består av kontor- og administrasjonsfasiliteter for 333-skvadronen og vedlikeholdsskvadronen, to vedlikeholdshangarer, én vaskehall og om lag 60.000 kvadratmeter flyoperative flater», sa John Ommund Syvertsen som er utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon til Forsvarets Forum på denne tiden i fjor.

DN og Strandhagen fokuserer på sin side sterkt på kostnader. Det tegnes et bilde av at alle som sår tvil om de skisserte kostnadene knyttet til Evenes-utbygginga er idioter. «Oppbyggingen av Evenes skjer innenfor den vedtatte kostnadsrammen, ifølge Forsvarsbygg» – skriver Strandhagen i sitt foreløpig siste sleivspark mot Andøyas befolkning og alle som kjemper for flybasen på Andenes. Det har vi hørt før i forbindelse med utbygging av forsvarsbaser, og i forbindelse med andre store investeringer i forsvarssektoren. 

Når finansavisen DN er så opptatt av økonomien i det omstridte flytte-vedtaket: Har avisen stilt spørsmål om hvordan man nærmest over natta kunne gå fra de vedtatte 16.000 kvadratmeterne med flyoperative flater på Evenes, til om lag 60.000? Uten at det skulle koste mer? Er det kun de uvitende aksjonistene og de upålitelige lokalavisene i Vesterålen som reagerer på at man tre år etter stortingsvedtaket fortsatt leter etter ei tomt på Evenes der det kan bygges MPA-hangar(er), uten at det medfører for mye turbulens, og dermed restriksjoner for sivil flytrafikk? Medienes viktigste jobb er ikke å være talerør ut fra makta, men inn til makta.

Det er ellers bemerkelsesverdig hvordan DN plukker informasjon og argumenter for å skreddersy budskapet sitt. Når Forsvarsdepartementet forsvarer kostnadene knyttet til Evenes-utbygginga, og hevder at det ikke vil komme en kostnadssprekk, så støtter departementet seg på beslutningsgrunnlaget. Og det faktum at prosjektet er kvalitetssikret eksternt – av Atkins Norge – som har gått god for det. Her brukes altså Atkins Norge som sannhetsvitne. At samme selskap, i den samme kvalitetssikringen, peker på at de maritime patruljeflyene på Evenes ikke får samme luftvern-beskyttelse som kampflyene, og at de ikke skal opereres fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner, kan ifølge Strandhagen avfeies som vås. Underforstått kan man ta til seg tilbakemeldingene man selv ønsker fra ei ekstern kvalitetssikring, og blåse i det som måtte så tvil om etablerte sannheter som underbygger det ønskede målet. Det er vel ikke det som er hensikten med å kvalitetssikre store, offentlige investeringer? 

Det har vært spesielt å være vitne til hvordan DN stempler et lokalsamfunn, flere lokalaviser i Vesterålen og 27.000 medlemmer av Bevar Andøya Flystasjon (BAF) som uvitende aksjonister. Den omtalte BAF-gruppa på Facebook består av menn og kvinner i alle aldre – ikke bare fra Andøy, men fra hele landet. Ungdommer som drømmer om en jobb i Forsvaret. Nåværende og tidligere ansatte i Forsvaret. Også høyt dekorerte. I tillegg til den «vanlige» mannen og kvinnen i gata, som rett og slett finner saken interessant. Det skal ikke være nødvendig å løpe statsråders ærend for å bli lyttet til, eller for å bli møtt med respekt.

Å antyde at Andøya flystasjon ikke er egnet til bruk i krig, enten det er med eller uten luftvern, framstår i beste fall useriøst. Det er å skape sin egen sannhet, for å bruke Sverre Strandhagens egne ord. Men det skal han og DN ha: Ved å rette søkelys mot denne kontroversielle saken, er avisen med på å skape en offentlig debatt. En debatt regjeringa og Arbeiderpartiet ikke akkurat har ønsket velkommen. Ved å snekre sammen ledere og kommentarer som like gjerne kunne vært hentet ut av ei skuff i Forsvarsdepartementet, gir avisen rom for andre til å komme på banen for å belyse en sak som fortsatt har mange uskrevne kapitler. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.

I sin kommentar torsdag, konstaterer Sverre Strandhagen at noe må ha gått galt i kommunikasjonen mellom Storting og regjering og tilhengerne av å bevare Andøya flystasjon. Han om det. Når det gjelder kommunikasjonen mellom DN og de samme instansene, synes det ikke som om noe har gått galt. De hopper og danser i samme sølepytt, alle som én.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse