annonse

Kommunen låner ut 3 millioner til kjøp av Cermaq

Ordfører
Ordfører: Karianne Bråthen er glad for at et selskap tar initiativ til å kjøpe Cermaqs anlegg i Alsvåg. (Foto: Sverre Idar Lakså)

Øksnes kommune gir tre millioner kroner i næringslån til selskapet Viking Innovasjon AS, som har til intensjon å kjøpe Cermaqs anlegg i Alsvåg.

Sverre Idar Lakså

Formannskapet i Øksnes gikk mandag inn for å gi tre millioner kroner i næringslån til selskapet Viking Innovasjon, som nylig er stiftet. Selskapet har til intensjon å kjøpe Cermaqs anlegg i Alsvåg, som etter nedleggelsen i februar foreløpig står tomt.

– Vi er veldig glad for at et selskap tar initiativ til å gjøre noe med anlegget i Alsvåg, det er noe vi i kommunen ser positivt på, og det var derfor ikke vanskelig å gå inn for å gi lån til dem, sier ordfører Karianne Bråthen.

– Dette har vært vårt ønske hele tiden, at noen skal kjøpe anlegget slik at det kan tas i bruk igjen, sier hun.

I vedtaket fra formannskapet heter det at  Viking Innovasjon as (sus) v/Andre Reinholdtsen gis et lån på kr  3.000.000,- fra Øksnes kommunes Næringsfond, i forbindelse med kjøp av anlegget  til Cermaq Norway as, i Alsvåg. 

Det kommer også fram i vedtaket fra formannskapet at de tre eierne har lånt 9 millioner til selskapet, og at dette skal konverteres til banklån, samt at Cermaq Norway AS gir fem millioner kroner i selgerkreditt, noe som gjør den totale kjøpesummen til 17 millioner kroner.

Da formannskapet skulle behandle søknaden mandag ble møtet lukket, og presse samt Ken Ivan Reinholdtsen ble sendt på gangen. Ken Ivan Reinholdtsen - som er André Reinholdtsens bror - ble erklært inhabil i saka.

annonse