annonse

Kommunen støtter Klo

: Morgenstjerne. (Foto: Bjørn Eide)

ØKSNES: Formannskapet i Øksnes mener at Fiskeridepartementets dispensasjon fra Deltakerloven, som gir Gunnar Klo AS anledning til å kjøpe seg opp i kystfiskebåten Morgenstjerne er fornuftig.

  • Sverre Idar B. Lakså

Ordfører Karianne Bråthen informerer gjennom en pressemelding om hva som er kommunens syn på saka:

Øksnes kommune ønsker å gi vårt syn på saken der Gunnar Klo AS gis dispensasjon til å eie et fartøy 100%

.

– Øksnes kommune har hatt en formidabel vekst og utvikling innen fiskeri, og har over de siste årene hatt båteiere som har kjøpt landanlegg og investert store summer. Øksnes har én aktør i havna (Gunnar Klo AS red. anm.) som ikke har hatt samme mulighet for tilgang på kvoter som sine konkurrenter. I vår høringsuttalelse knyttet til Pliktkommisjonens innstilling angående leverings-, tilbuds- og bearbeidingsplikten for industritrålere, har vi i vår konklusjon berørt dette temaet:

– Det bør vurderes å gi industrien anledning til å eie kvoter i et begrenset omfang, for å sikre industrien råstoff til helårlig produksjon av produkter med høy bearbeidingsgrad. En slik ordning må være tidsavgrenset, kvotene må være knyttet til lokalsamfunnet og ikke omsettelige ut av lokalsamfunnet der de er forutsatt å bidra til verdiskapning og sysselsetting. Ordningen må evalueres etter 10 år.

– Øksnes kommune vil, med bakgrunn i en enstemmig høringsuttalelse fra formannskapet, si at vi oppfatter denne dispensasjonen som fornuftig. Dette under forutsetning av at våre begrensninger som vi har lagt til grunn i vår uttalelse, ivaretas.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse