annonse

Kråka mørkla deler av Bø

Strømbrudd
Strømbrudd: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Hilde Jørgensen)

BØ: Ei kråke later til å ha kortsluttet høyspenten, og mørkla deler av Bø fredag.

Mareno Leonhardsen

Østbygda ble først rammet: Ramberg – Veanova – Guvåg.

Klokka 10.20 var et område mellom Veanova og Guvåg fortsatt fri for strøm, mens strekninga mellom Veanova og Steine hadde fått strømmen tilbake allerede klokka sju, etter korte strømbrudd.

Ei kråke

– Mest sannsynlig er det gått en isolator i en bryter, men feilen er ikke utbedret, i påvente av at vi skaffer oss full oversikt. De har funnet ei død kråke under.

I gang med retting

– Vi er i gang med feilretting, sier vakta på Vesterålskraft Nett klokka 10.20.

– Det er et område på østbygda av Bø, og strekninga mot Guvåg som er uten strøm, var beskjeden, og da falt nettet straks ut igjen.

Strømbrudd skjer ikke så hyppig som før, men på høstene er det ikke uvanlig at uerfarne ungfugler kortslutter høyspentlinjer, med for dem fatalt resultat. Mannskapene kan da finne forkullede rester av den uheldige fuglen.

Deler av området fikk som nevnt strømmen tilbake klokka sju.

Hele strekninga mellom Ramberg – Veanova og Guvåg ble koblet ut mellom kl okka 13 og kl 1330, mens det ble skiftet deler på anlegget, ifølge meldinger sendt ut til abonnentene.

– Vi har midlertidig koblet ut defekt del, og alle nettkunder har fått strømmen tilbake. Vi blir imidlertid nødt til å ha en utkobling neste uke for å utbedre feilen permanent, sier driftsingeniør Bård Angeltveit i ei pressemelding.

annonse