annonse

Krever bedre oljeberedskap i nord

: Styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad. (Foto: )
Sikkerhet
Sikkerhet: Beredskap på feltet. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt)

– Utvidelse av olje- og gassvirksomhet i nordområdene må settes på vent til man har tilstrekkelig beredskap og utstyr som kan takle et større oljeutslipp i nordområdene. Det sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord.

Mareno Leonhardsen

Styret i Fiskebåt Nord har i dag vedtatt en resolusjon der de går hardt ut mot mangelfull beredskap i nordområdene. Bakgrunnen er Riksrevisjonens rapport som kom for to uker siden (26. mars), som tar for seg myndighetens arbeid med å ivareta miljø og fiskeriinteressene i forbindelse med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Svakheter

Rapporten fra Riksrevisjonen påpekte flere svakheter med beredskapen.

– Vi venter at ansvarlige myndigheter umiddelbart tar tak i – og iverksetter nødvendige tiltak, slik at oljeberedskapen tilpasses de forholdene og utfordringene som man har i nordområdene. Inntil dette er på plass må en avvente videre utbygginger, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Seismikk

Styret Fiskebåt Nord er også kritisk til at det stadig drives seismiske undersøkelser i områder og i tidsrom som går utover fiskeriene.

– Vi mener at det trengs mer forskning som tar for seg hvordan seismikk påvirker livet i havet, samt hvilken betydning seismikk har på sjøpattedyr og fiskens atferd, sier Jacobsen.

Fiskebåt Nord er et regionlag under Fiskebåt, og representerer den havgående fiskeflåten i Nord-Norge.

Se den nevnte rapporten fra Riksrevisjonen her: (Klikk her)

Sikkerhet
Sikkerhet: Beredskap på feltet. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt
annonse