annonse

Legionella oppdaget i Hadsel

Marion Celius
Marion Celius : (Foto: Tor Johannes Jensen)

Et tilfelle av legionella er oppdaget hos en bruker i helse- og omsorgstjenesten i Hadsel kommune. Brukeren blir nå tatt hånd om av sykehuset, men helsetilstanden er ikke kjent. Det er tatt grep slik at det ikke skal være fare for at flere blir smittet, men smittekilden er ikke identifisert per i dag.

Roger Vagle

Den smittede brukeren har på kort tid vært i befatning med flere offentlige anlegg slik at det ikke er sikkert identifisert hvor smittekilden er. Derfor er det innhentet eksterne råd  for å sikre faglig trygg og sikker håndtering av situasjonen, forteller Marion Celius Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune i en pressemelding.

Det er videre gjennomført kurs for de som drifter bygg for kort tid siden, i etterkant av at  Sortland opplevde et lignende tilfelle for en tid tilbake. Det er også helt nylig gjennomført tiltak på flere aktuelle kommunale bygg som vil være egnet til å unngå slike situasjoner. 

- Vi har konferert med nasjonal og regional kompetanse for å sikre at vi håndterer situasjonen på en trygg og god måte for andre brukere i kommunen, Celius. Etter dialog med blant annet Folkehelseinstituttet føler vi oss nå trygge på at det ikke skal være fare for at nye personer blir smittet da det nå er tatt relevante og kvalitetssikrede forhåndsregler. Blant annet har vi bestilt prøvetakingsutstyr for å sikkert identifisere smittekilde. I tillegg har vi startet arbeidet med tekniske undersøkelser, samt iverksatt tiltak som hindrer at flere skal kunne bli smittet. 

Legionella smitter ikke fra person til person, og kommer ofte fra dusjanlegg og lignende anlegg i institusjoner. Bakterien oppstår når varmtvann ikke er varmt nok til at bakterien drepes, og må pustes inn som vanndamp (aerosol) for å være smittefarlig. Det er først og fremst eldre og alvorlig syke mennesker bakterien er mest farlig for. 

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse