annonse

Luftambulansen sender heli-basen til Helse Nord

: Luftambulansen HF slår fast at det ikke er mulig å bygge base for ambulansehelikopter inne på Evenes lufthavn og sender saka tilbake til Helse Nord. (Foto: )

Styret i Luftambulansen HF ber Helse Nord overta spørsmålet om hvor basen for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland skal ligge.

Tor Johannes Jensen

Torsdag hadde styret i helseforetaket Luftambulansen «Basefasiliteter Evenes» på sakskartet til møtet sitt.

Bakgrunnen var at det ikke finnes noen plass inne på Harstad/Narvik lufthavn Evenes der det kan bygges ny base når leiekontrakten for dagens lokaler går ut til våren og Forsvaret skal overta dem selv.

Andre alternative tomter på flyplassen er forurenset av miljøgifter fra tidligere bruk av flyplassen. Dermed må basen flytte ut.

Selve innstillingen til vedtak var unndratt offentlighet, men Bladet Vesterålen fikk vedtaket fra foretaket torsdag kveld. Her slår styret fast at Helse Nord må overta spørsmålet om hva som skal skje med basen.

«Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF må gå tilbake til Helse Nord RHF med oppdraget om å bygge ny ambulansehelikopterbase inne på Harstad Narvik Lufthavn Evenes. Årsaken er at vedtaket om å bygge basen inne på lufthavna ikke lar seg gjennomføre. Styret i Luftambulansetjenesten HF mener derfor at saken må tilbake til Helse Nord», heter det i vedtaket.

annonse