annonse

Må i fengsel etter vold

Retten
Retten: Illustrasjonsfoto (Foto: Illustrasjon)

BØ: En mann fra Bø er i Vesterålen tingrett dømt til å sone 120 dager i fengsel, etter at han slo til en annen mann i ansiktet.

Inger Merete Elven

Retten har funnet det bevist at mannen slo fornærmede i ansiktet med et kraftig slag, og han har selv for retten også innrømmet at slaget var forsettlig utført, heter det i dommen.

I vurderingen av skadeomfanget har tingretten lagt vekt på fornærmedes egen forklaring, og epikrisen som viste at han ble påført flere brudd i ansiktet som følge av slaget.

Retten mener volden framstår som brutal og relativt umotivert i handlingsøyeblikket. Slaget kom uten forvarsel, og uten at fornærmede hadde vist provoserende adferd i forkant av episoden. Likevel har man i utmålingen av straffen tatt hensyn til at det ikke var tale om blind vold, da de to skal ha hatt en betent relasjon over lengre tid.

Fornærmede var ikke et tilfeldig offer, konkluderer tingretten. Den mener også at det må telle i formildende retning at mannen har erkjent voldshandlingen, og har fastsatt straffen til ubetinget fengsel i 120 dager.

Tingretten har samtidig vurdert oppreisningsspørsmålet, og konkludert med at det ikke skal tilkjennes erstatning til fornærmede.

– Retten er ikke i tvil om at handlingen har preget fornærmede i noe grad, men er kommet til at dette er begrenset, heter det i dommen.

(Vi beklager at en teknisk feil lenge gjorde det umulig å få opp saken, uten at vi var klar over det.)annonse

annonse

annonse